compareallbrokers.com

Bespaar veel geldVergelijken loont direct

compareallbrokers.com

Bespaar tijdAlle info op één plek

compareallbrokers.com

Alle actuele dataGrootste vergelijker van NL

compareallbrokers.com

100% OnafhankelijkBroker onafhankelijk

Toezicht bij vermogensbeheer

  • compareallbrokersDemian Linskens
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
Toezichthouders vermogensbeheer

Toezicht op vermogensbeheer in Nederland

Als je op zoek bent naar de meest geschikte vermogensbeheerder is het van belang dat een beheerder kwalitatief en betrouwbaar is. Dit is dan ook de reden dat in Nederland vermogensbeheerders verantwoording moeten afleggen aan een aantal toezichthouders, om zo de kwaliteit en betrouwbaarheid van klanten te beschermen. Deze toezichthouders controleren financiële verstrekkers, de kwaliteit van hun aanbiedingen en de specifieke producten die zij aanbieden. In dit artikel over toezicht bij vermogensbeheer wordt besproken welke toezichthouders, organisaties en voorschriften bij vermogensbeheer relevant voor jou kunnen zijn.

Toezichthouders vermogensbeheer

Deze toezichthouders, organisaties en procedures zijn allemaal van belang bij verscheidene typen vermogensbeheer, bijvoorbeeld fondsen, banken en het online regelen van vermogenszaken.

Zelf beleggen bij Saxo

Wil je liever je vermogen zelf beleggen en niet uit handen geven? Dan kan je geheel zelf aan de slag via het platform van Saxo Bank. Open een account en start met beleggen!

text-cta-image
text-cta-image

Wie houdt toezicht op de vermogensbeheerders?

Vermogensbeheerders en alle medewerkers gebonden aan de vermogensbeheerder worden goed in de gaten gehouden. De diensten en producten die ze leveren moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Officiële instellingen controleren deze vermogensbeheerders en zien toe op hun diensten en producten.

Voorbeelden van zulke toezichthouders zijn: de AFM (Autoriteit Financiële Markten), Stichting Deskundigheid, Screening en Integriteit (DSI) en ten slotte De Nederlandsche Bank (DNB).

ESMA

Allereerst de ESMA. Deze afkorting staat voor de Europese Autoriteit voor effecten en markten. Deze organisatie zorgt ervoor dat alle regels in de financiële wereld worden nageleefd. De Europese instelling probeert erop toe te zien dat de normen worden gehandhaafd om zo de belegger een handje te helpen en een stabiele markt te creëren zodat de belegger niet te veel wordt benadeeld. De normen zijn voor alle Europese landen hetzelfde en bindend.

Toezicht vermogensbeheer in Nederland: DNB en AFM

Elk land bepaalt zelf de wetten en de regels die gelden rondom vermogensbeheer (en beleggen in algemeen) en in hoeverre toezichthouders zich hiermee mogen bemoeien. In Nederland is het als volgt geregeld: De Wet op het Financieel Toezicht (WFT) is in Nederland het belangrijkst en gaat over de financiële instanties. De AFM en de DNB zorgen ervoor dat deze procedures en regels in Nederland worden nageleefd. De Europese regels zijn daarbij het belangrijkst, echter kunnen nationale instanties de keuze maken om strengere regels op een bepaald gebied hand te haven. De Duitse instantie FlatexDeGiro is hier een goed voorbeeld van: zij gaan over het doorverkopen van orders. In Europa wordt dit op kleine schaal toegestaan, maar er gelden strenge eisen voor. Maar, in Nederland heerst een verbod op het doorverkopen van orders.

De AFM en de DNB controleren zaken over vermogensbeheer. De verdeling is als volgt:

  • De AFM houdt toezicht op de bekwaamheid, deugdelijkheid en gang van zaken van vermogensbeheerders.
  • De DNB is vooral gespecialiseerd in financiële zaken. De DNB houdt zich bezig met eerlijkheid van zaken in de financiële wereld. Alle verplichtingen worden op een rijtje gezet.
Toezicht op vermogensbeheer Nederland
www.hollandfoto.net / Shutterstock.com

Stichting DSI – toezicht vermogensbeheer op integriteit en deskundigheid

Om je te garanderen van een bekwame en deskundige partij, zijn er diverse eisen opgesteld waaraan vermogensbeheerders moeten voldoen. Als een vermogensbeheerder aan deze eisen voldoet, dan kan deze partij zich melden bij de Dutch Securities Institute (DSI). Dit is een objectieve instantie die zich bezighoudt met de integriteit en bekwaamheid van partijen die zich in de financiële wereld bevinden. Een partij moet zich eerst aan een bepaald examen wagen, voordat de registratie volledig is afgerond. Alle vermogensbeheerders die dit examen in goede orde hebben afgelegd en daarmee aan de eisen voldoen die de DSI stelt, worden door de AFM als gekwalificeerd beschouwd.

Vermogensbeheerders die een DSI-keurmerk hebben, worden in een specifiek register opgenomen.

KiFiD – alle klachten omtrent vermogensbeheer

Als aandeelhouders het niet eens zijn met de gang van zaken omtrent financiën of het leveren van diensten, dan kunnen zij terecht bij het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Als klanten en bijvoorbeeld vermogensbeheerders problemen niet zelf kunnen oplossen, dan kunnen zij het KiFiD contacteren. Dit is een objectieve instantie waar je geen aanvullende kosten voor hoeft te betalen als je een klacht hebt. Deze instantie zal dan proberen met een passende oplossing te komen, na voldoende onderzoek te hebben gedaan.

Alle beheerders die een bindende overeenkomst met het KiFiD hebben, moeten zich schikken naar het uiteindelijke besluit van het KiFiD. Als er geen sprake is van een bindende afspraak, dan is de beheerder niet verplicht zich te schikken naar het besluit van de KiFiD. In dit soort gevallen, moet je als belegger naar de rechtbank stappen. Dit zal helaas wel extra kosten met zich mee brengen. Vooraf is het daarom verstandig om te weten of de partij is aangesloten bij het KiFiD en een bindende overeenkomst met het KiFiD heeft.

MiFID – open kaart spelen

Het MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) is een Europese pijler die richtlijnen heeft opgesteld voor het rapporteren over bepaalde zaken, zoals kosten. Dit is in overeenstemming bepaald. De MiFiD en MiFiD II zijn bepaald door een Europese organisatie en zijn erop gebrand de openheid en betrouwbaarheid van de markt te vergroten en de belegger beter voor gevaren te behoeden. Een voorbeeld is de TCO methodiek (Total Cost of Ownership). TCO is een percentage dat de totale kosten van een bepaalde partij weergeeft op jaarbasis.

Vermogensscheiding: blijf de baas over je eigen portefeuille

De specifieke Wet omtrent giraal circulatie van effecten verplicht het partijen om het zich te houden aan het fenomeen vermogensscheiding. Dit houdt in dat de partij de financiële middelen van klanten apart moeten houden van de boedel. Beleggingen van klanten worden daarom op een aparte bank bewaard. Zo gaan de beleggingen van klanten niet verloren wanneer de partij failliet gaat. De AFM en de DNB zorgen dat bedrijven zich aan deze wet houden en beleggingen van klanten worden gescheiden van de rest.