Bespaar veel geldVergelijken loont direct

Bespaar tijdVergelijken in 5 min.

Alle actuele dataGrootste vergelijker van NL

100% OnafhankelijkBroker onafhankelijk

Wat is een obligatie?

Een obligatie is een lening die is uitgegeven door een overheid, een semi-overheidsvorm of door een bedrijf. Het zijn eigenlijk een soort schuldbewijs. Wanneer je belegt in een obligatie ben je in principe een schuldeiser, gezien een overheid bij jou in het krijt staat en de lening zal moeten terugbetalen.

Wanneer je als ondernemer of belegger een obligatie koopt, ontvang je over de obligatie een vooraf afgesproken percentage aan rente. Ook is het mogelijk om actief te handelen in obligaties en ze te verwisselen in aandelen. Aan obligaties zitten voor- en nadelen en met de juiste kennis valt er flink winst te behalen met obligaties.

Vergelijk eenvoudig alle brokers!

De vergelijkfunctie helpt je bij het vergelijken van alle aangesloten brokers. Vergelijk nu en vind de broker die het best bij je past!

text-cta-image
Vergelijken
text-cta-image

Wat zijn zoal de voordelen van obligaties?

Obligaties worden vaak gezien als een gunstige vorm van beleggen. Ze worden doorgaans gekocht door beleggers voor het aanbrengen van meer stabiliteit. De reden daarvoor is dat obligaties een stuk minder risico’s hebben dan aandelen.

Enkel wanneer een verstrekker van een obligatie failliet gaat, kan het zijn dat je al je opbrengst en inleg verliest. Vaak is het zo dat je de afgesproken rente plus de aflossing altijd kunt ontvangen.

Aan obligaties zitten geen koersen verbonden, net als bij aandelen, waardoor er veel meer zekerheid is. koersen kunnen namelijk continu stijgen en dalen, waardoor het dus verstandig is om altijd zoveel mogelijk je risico’s te spreiden.

Hoe behaal je winst met obligaties?

Uiteraard is het mogelijk om winst te behalen met obligaties, anders zou het natuurlijk geen goede vorm van beleggen zijn. Er zijn tal van manieren, zoals bijvoorbeeld via de couponrente of via het koersrendement.

De couponrente

Vaak is het zo dat obligaties rente uitkeren, deze rente de couponrente genoemd. De couponrente wordt maandelijkse uitbetaald en kan zowel een vast als variabel percentage zijn. Een variabel percentage hangt bijvoorbeeld samen met de hoogte van de Euribor (de Euro Interbank Offered Rate). Een vast percentage is wanneer de rente vaak één keer per jaar wordt uitgekeerd.

Het koersrendement

Daarnaast is het mogelijk om winst te behalen via het koersrendement. Dit bereik je wanneer de waarde van de obligatie stijgt. Obligaties zijn namelijk net als aandelen vrij om te verhandelen. Het koersrendement hangt samen met diverse factoren. Wanneer de marktrente daalt bijvoorbeeld, stijgt tegelijkertijd de waarde van de obligatie. Ook kan een verbeterde kredietwaardigheid van de uitgever zorgen voor hogere koersen, en kan de prijs bepaald worden door het spel van vraag en aanbod.

Welke soort obligaties zijn er zoal?

Er zijn tal van verschillende soorten obligaties waarin je kunt beleggen. Zo zijn er bijvoorbeeld de gewone obligaties, de achtergestelde obligaties, de perpetuele obligaties, de converteerbare obligaties en de floating rate note obligaties. Stuk voor stuk hebben deze obligaties verschillende kenmerken.

Gewone obligaties

Gewone obligaties zijn de meest voorkomende obligaties en worden daarom vaak als ‘gewoon’ of ‘normaal’ verstaan. Deze obligaties hebben geen speciale kenmerken. De obligatie heeft een eindvervaldag waarop je je geïnvesteerde geld terug krijgt en je weet altijd hoeveel intrest je jaarlijkse kan innen.

Achtergestelde obligatie

Bij een achtergestelde obligatie verleen je een lening die bij faillissement van de achterliggende partij pas wordt betaald wanneer andere gewone obligaties en diverse andere leningen pas zijn afbetaald. Hierbij zijn de risico’s groter omdat je niet op de eerste plaatst staat als het gaat om afbetalen. Echter ligt de rente bij deze obligatievorm hoger waardoor veel mensen deze vorm van obligatie erg aantrekkelijk ervaren.

Perpetuele obligatie

Een perpetuele obligatie is een obligatie waarbij geen van tevoren bepaalde looptijd is afgesproken. De obligaties wordt dus niet afgelost op een bepaald moment en kan daardoor dus oneindig lang open blijven.

Converteerbare obligatie

De converteerbare obligaties worden ook wel ‘convertible’ obligaties genoemd en zijn obligaties die onder speciale voorwaarden kunnen worden verwisseld naar aandelen van dezelfde overheid of hetzelfde bedrijf. De voorwaarden hiervoor worden bepaald door het bedrijf of de instelling. Vaak wordt er van tevoren door de partijen vastgesteld hoeveel aandelen te ontvangen zijn voor één obligatie.

Floating rate note obligatie

Ten slotte is er nog de floating rate note obligatie. Dit is een obligatie zonder vaste rente. De rente is variabel en fluctueert met de marktrente mee. Het ideale aan deze obligatie is dat wanneer de rente stijgt, je ook een hoger rendement kunt behaalt. Vanwege het feit dat de rente meebeweegt is de prijs voor deze vorm van obligatie over het algemeen minder volatiel.

Vergelijk eenvoudig alle brokers!

De vergelijkfunctie helpt je bij het vergelijken van alle aangesloten brokers. Vergelijk nu en vind de broker die het best bij je past!

text-cta-image
Vergelijken
text-cta-image

De kredietwaardigheid van obligaties

Voordat je gaat beleggen in obligaties wil je uiteraard weten wat de kredietwaardigheid van obligaties is. Ten eerste is het van belang dat je weet dat er net als bij aandelen, bepaalde risico’s aan verbonden zijn.

De risico’s hangen samen met de kredietwaardigheid van de kredietverstrekker. Daarom is het van belang om altijd na te gaan of het bedrijf, instelling, of de overheid zich op het moment van overeenkomst in zekere mate financieel stabiel is. Het grootste risico zit hem meestal niet in het niet ontvangen, maar in het termijn van afbetalen vanwege een faillissement.

Obligaties zijn vaak stabieler dan aandelen gezien de overheden kredietwaardiger zijn dan koersen en bedrijven. Echter is het bijvoorbeeld in de laatste schuldencrisis gebleken dat ook overheden obligatieleningen niet altijd kunnen terugbetalen, zoals bijvoorbeeld de door de Griekse overheid verleende obligaties. Check dus altijd of de overheid of instelling kredietwaardig en stabiel is voordat je overweeg om in obligaties te beleggen.

De relatie tussen risico en rendement

Risico en rendement hangen onderling sterk met elkaar samen. Zo is het namelijk vaak dat hoe hoger de risico’s liggen, hoe hoger het rentepercentage zal liggen. Beleggers gaan dit risico namelijk vaak alleen aan wanneer ze er een flinke vergoeding voor ontvangen voor de risico’s waarin zij mee in zee gaan.

Er zijn diverse manieren om de kredietwaardigheid te controleren. Zo kun je bijvoorbeeld kijken naar de rapportcijfers uitgegeven door agentschappen zoals bijvoorbeeld Standard & Poors, Moody’s en Fitch. Deze instanties geven een AAA status voor een erg veilig obligatie en een DDD status voor een erg zwakke en onveilige kredietwaardigheid. Door naar deze rapporten te kijken kun je zelf inschatten of het beleggen in een obligatie verstandig is.