Gebruiksvoorwaarden - disclaimer | Compareallbrokers.com

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.compareallbrokers.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

Geen financieel advies
Informatie op de website van compareallbrokers.com is geen financieel advies. Informatie kan dan ook nooit worden gezien als financieel advies. U dient altijd zelf gedegen onderzoek te doen naar investeren in beleggingsproducten. Investeer alleen met geld wat u kunt missen. Investeren brengt grote financiële risico’s met zich mee door de volatiele koersen waar beleggingsproducten aan onderhevig zijn. De website toont enkel informatie of meningen van medewerkers van compareallbrokers.com of andere mensen binnen de beleggingswereld.

Verwacht resultaat
De resultaten beschreven in de testimonials en elders op deze website zijn de individuele ervaringen en persoonlijke meningen van gebruikers van deze website. Data Bots B.V.

Data Bots B.V. beweert niet dat de beschreven verhalen, meningen en resultaten het typische resultaat vertegenwoordigen dat iemand die de website gebruikt en gebruik maakt van de verwezen services over het algemeen kan verwachten te bereiken

Uw resultaten kunnen sterk verschillen en er worden geen beweringen, beloften of garanties gedaan of geïmpliceerd over de gemiddelde, typische of verwachte resultaten van het gebruik van compareallbrokers.com, de services waarnaar verwezen wordt of door het volgen van enige andere informatie op deze site. 

Gebruik van informatie
Broker Data B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Broker Data B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Broker Data B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Broker Data B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Broker Data B.V. garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Broker Data B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Broker Data B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Broker Data B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Broker Data B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Broker Data B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.