Beleggingsfondsen, wat zijn dit? | Compareallbrokers.com

Beleggingsfondsen, wat zijn dat?

Je hebt ongetwijfeld al gehoord over beleggingsfondsen, maar wat zijn het? Het is een verzameling, een pakket, dat bestaat uit verschillende aandelen. Het is een beleggingsmiddel waarmee je als het ware in een bundel van diverse aandelen tegelijk belegt. 

Beleggingsfondsen richten zich op het spreiden van risico’s doordat je belegt in verschillende aandelen, zowel in verschillende bedrijven als in verschillende sectoren. Daarnaast is een beleggingsfonds veelal een eenvoudige beleggingsvorm waarmee je op een vrij laagdrempelige manier jouw vermogen kunt doen groeien.

Vergelijk eenvoudig alle brokers!

De vergelijkfunctie helpt je bij het vergelijken van alle aangesloten brokers. Vergelijk nu en vind de broker die het best bij je past!

text-cta-image
text-cta-image

Kenmerken van een beleggingsfonds

Beleggen in fondsen is een gunstige en vrij stabiele vorm van beleggen. Ze bieden een goede spreiding van de risico’s en de expertise van professionele fondsbeheerders. Daarnaast heb je de mogelijkheid om te beleggen in meerdere sectoren en thema’s die normaal gesproken vrijwel onbereikbaar zijn voor beginnende beleggers.

Kenmerkend voor een beleggingsfonds is dat je slechts een eenmalige transactiekost dient te betalen, dus niet voor ieder aandeel afzonderlijk. Er wordt veelal ook rente of dividend uitgekeerd, dit is echter wel afhankelijk van het beleggingsfonds in kwestie.

Beleggingsfondsen brengen ook enkele nadelen met zich mee. Zo dienen er beheerskosten betaald te worden om de aandelen te beheren, daarnaast worden er ook nog administratie- en marketingkosten aangerekend.

Soorten beleggingsfondsen

Op de markt zijn er verschillende types beleggingsfondsen, de drie meest voorkomende vormen zijn: aandelenfondsen, obligatiefondsen en mixfondsen. Het verschil tussen deze fondsen zit hem in het thema of de sector waarop deze zijn toegespitst, zoals bijvoorbeeld een beleggingsfonds dat zich toelegt op chemie of biotechnologie.

Aandelenfondsen

Aandelenfondsen richten zich veelal op een bepaalde regio of sector, of ze spitsen zich toe op een welbepaald beleggingsthema. Ze handelen in aandelen van beursgenoteerde bedrijven en organisaties, in zowel binnen- als buitenland. Het is in principe mogelijk om te beleggen in aandelen in haast iedere denkbare sector, denk bijvoorbeeld aan gezondheidszorg, technologie of innovatieve, bloeiende sectoren. 

Ieder fonds heeft zo zijn eigen karakter, waarden en normen. Het richt zich als het ware op een specifiek doel of ideaal (dit hoeft niet altijd enkel op maximale winsten te berusten). Het ING Dutch Fund bijvoorbeeld belegt alleen in Nederlandse aandelen.

Obligatiefondsen

Met een obligatiefonds beleg je tegelijk in verschillende obligaties van zowel overheden en semi-overheden als in obligaties van bedrijven of organisaties. Een obligatie is een soort schuldbewijs voor een lening dat kan worden verhandeld. Het is in feite een alternatief voor aandelen. Sommige obligaties zijn ook convertibel: je kunt ze uitwisselen tegen aandelen.

Beleggen in obligatiefondsen is veelal gunstig en met beperkt risico omdat de (semi-) overheden betrouwbare instellingen zijn. Het is slechts in uitzonderlijke gevallen dat ze hun verplichtingen niet nakomen. Ze bieden een zekere garantie al blijft het een vorm van beleggen en zijn hier dus risico’s aan verbonden.

Mixfondsen

Ten slotte heb je nog de mixfondsen. Deze beleggingsfondsen omvatten zowel aandelen als obligaties. Deze beleggingsvorm wordt gekarakteriseerd door een grote spreiding van de risico’s doordat er gelijktijdig wordt belegd in verschillende types beleggingsfondsen.

Wat zijn open-end en closed-end fondsen?

De beheerder van het beleggingsfonds kan de prijs van het fonds op verschillende manieren bepalen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen open-end en closed-end beleggingsfondsen.

Bij een open-end beleggingsfonds handelt de fondsbeheerder actief. Er worden voortdurend nieuwe participaties opgenomen en uitgegeven door de fondsbeheerder. Op die manier reageert de prijs van dat fonds amper op vraag en aanbod. Prijzen van het fonds wordt door de fondsbeheerder bepaald uitgaande van de waarde van de desbetreffende beleggingen en uitgaande van de andere bezittingen van het beleggingsfonds in kwestie. De waarde van het fonds wordt ook wel de intrinsieke waarde genoemd. Prijsschommelingen zijn bij open-end beleggingsfondsen flink minder dan bij closed-end beleggingsfondsen.

Bij een closed-end beleggingsfonds staat het aantal participaties vast, daarom is het een ‘closed’ fonds, waardoor de prijs van het fonds sterk kan ingaan op de vraag en het aanbod dat op de markt speelt. Dit brengt met zich mee dat je beleggingsfondsen niet zomaar kunt kopen of verkopen op een moment naar keuze of tegen de prijs die je voor ogen hebt. Op een moment van negatieve markt is dit ongunstig.

Vergelijk eenvoudig alle brokers!

De vergelijkfunctie helpt je bij het vergelijken van alle aangesloten brokers. Vergelijk nu en vind de broker die het best bij je past!

text-cta-image
text-cta-image

Waarom in beleggingsfondsen te beleggen?

Beleggingsfondsen zijn ideaal voor beginnende beleggers, net als ETF’s, op voorwaarde dat je natuurlijk kiest voor beleggingsfondsen met zo weinig mogelijk risico’s.

Met beleggingsfondsen kun je laagdrempelig beleggen en zo eenvoudig jouw vermogen verder uitbouwen. Bovendien bieden ze een goede en gunstige spreiding van eventuele risico’s en kun je bovendien beleggen in sectoren en markten die zonder fondsen uiterst moeilijk bereikbaar zijn.