Bespaar veel geldVergelijken loont direct

Bespaar tijdVergelijken in 5 min.

Alle actuele dataGrootste vergelijker van NL

100% OnafhankelijkBroker onafhankelijk

Wat zijn ETF’s?

ETF’s (oftewel exchange traded fund) zijn vergelijkbaar met een beleggingsfonds en worden ook wel trackers genoemd. Beleggingen in ETF’s zijn net als beleggingsfondsen zeer gespreid. Een ETF volgt (trackt) meestal een bepaalde index zoals bijvoorbeeld de AEX of de Dow Jones. Ze kunnen een specifieke samenstelling hebben met beleggingen uit verschillende sectoren of regio’s.

Met een ETF is het mogelijk om te beleggen in een samenstelling die normaal gesproken niet mogelijk zou zijn of wellicht meer energie zou kosten. Zo is het bijvoorbeeld niet eenvoudig om aandelen van de meest grootse bedrijven te kopen. Met de ETF Index is het echter mogelijk om doormiddel van één transactie een positie in te nemen in de gehele index. Er zijn ETF’s op verschillende indices, zoals bijvoorbeeld op aandelen, obligaties, grondstoffen en tal van andere beleggingsvormen.

Vergelijk eenvoudig alle brokers!

De vergelijkfunctie helpt je bij het vergelijken van alle aangesloten brokers. Vergelijk nu en vind de broker die het best bij je past!

text-cta-image
Vergelijken
text-cta-image

Wat is het verschil tussen ETF’s en beleggingsfondsen?

Het verschil met beleggingsfondsen is dat een ETF de koers volgt en dus niet probeert om beter te presteren dan deze index of samenstelling. Omdat ETF’s de koers aanhoudt en trackt, worden ze ook wel gezien als passieve fondsen.

Bij een ETF is er geen actief beheer net als bij de beleggingsfondsen. Hierdoor zijn de kosten van een ETF een stuk lager en vormen de ETF’s daarmee een goedkoop alternatief voor het beleggingsfonds.

Beleggingsfondsen zijn daarnaast minder flexibel en zijn vaak slechts één keer per dag verhandelbaar op de beurs, terwijl ETF’s vaak continu verhandelbaar zijn. Dit heeft te maken met het feit dat de aan- en verkopen van een ETF direct kunnen worden uitgevoerd via de beurs.

Voordelen van het beleggen in ETF

Voor veel ondernemers is het beleggen in ETF’s een gunstige keuze. Zo zijn ETF’s net als beleggingsfondsen een prima manier om als beginnende belegger mee te starten. ETF’s zijn laagdrempelig om mee te beginnen waarmee je op een passief level kunt werken aan vermogensgroei. Daarnaast zijn ETF’s transparant en ze zijn ze laag in kostenbeheer. Ook is het een voordeel dat ETF’s een goede spreiding hebben en je in principe in veel aandelen tegelijk kunt beleggen waar je normaal gesproken geen mogelijkheid tot hebt, zoals sectoren en thema’s die voor de particuliere belegger onbereikbaar zijn.

Wat zijn de risico’s van het beleggen in ETF’s?

Bij elke vorm van beleggen komen risico’s kijken. Zo zitten er aan het beleggen in ETF’s ook aan verbonden. Echter liggen deze risico’s lager dan vele andere beleggingsvormen gezien een indextracker min of meer gelijk staat aan de stand van een index. Zorg ervoor dat je jouw risico’s minimaliseert voordat je gaat beleggen in ETF’s en verdiep je in de diverse soorten indices en de bijkomende risico’s. De meest voorkomende risico’s zijn de koersrisico’s, de afwijkingen van de index, de tegenpartijrisico’s, de Liquiditeitsrisico’s, de fiscaal risico’s en de geografische- en sector-risico’s.

De koersrisico’s

Het koersrisico is het risico dat je loopt wanneer de koers van de indextracker daalt. Dit gebeurt wanneer de waarde van de verschillende beleggingen in de indextracker daalt. De koersen zijn over het algemeen redelijk stabiel en de risico’s zijn vaak minimaal. Echter blijven er altijd koersrisico’s bestaan en is het van belang deze in acht te nemen.

De afwijkingen van de index

Wanneer je belegt in een indextracker, kan het voorkomen dat de index de koers niet exact volgt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een liquiditeitsgebrek. De afwijkingen van de index van alle indextrackers zijn terug te vinden in de koersinformatie van de specifieke indextracker.

Het tegenpartijrisico

Het tegenpartijrisico is de kans dat er een contract wordt gesloten met een financiële tegenpartij. Dit is bij het geval van een indextracker echter miniem, maar kan niet worden uitgesloten. Het kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer effecten worden uitgeleend die niet tijdig worden terugbetaald aan de ETF. Hier zijn diverse veiligheidsmechanismen voor en voordat je in een index belegt is het dan ook van belang om deze mechanisme te onderzoeken.

Het liquiditeitsrisico

De liquiditeit, of te wel de mate waarin de onderneming kan voldoen aan lopende betalingsverplichtingen kan van invloed zijn op de kosten en het rendement van de indextracker. De liquiditeit kan dus een risico vormen wanneer deze te laag is en er problemen ontstaan bij het in- en uitstappen.

De valutarisico’s

Wanneer indextrackers ook fondsen volgen in buitenland, kunnen valuta een rol spelen. Het risico hierin zijn de eventuele koersschommelingen van deze valuta. Echter zijn deze bij indextrackers zeer minimaal en kunnen zowel positieve als een negatieve invloed hebben op de waarde van je indextracker.

De fiscaal risico’s

Wanneer buitenlandse belastingdiensten ook dividenden (of een deel daarvan) belasten, kan het soms voorkomen dat dit niet wordt teruggevorderd en je minder dividend ontvangt. Dit is het fiscaal risico en speelt slechts een kleine rol bij het beleggen in indextracker.

De geografische- en sector-risico’s

Ten slotte zijn er nog de geographische – en sector-risico’s. Dit zijn risico’s die samenhangen met specifieke regio of sector. Wanneer je in een specifieke regio of sector met een indextracker belegt is het daarom van belang dat je deze door en door kent. Specifieke groepen hebben altijd meer risico’s dan algemene indices, zorg er daarom altijd voor dat je hier rekening mee houdt.

Het volgen van indextrackers

Er zijn twee manieren waarop de indextrackers een index kan volgen, namelijk als een fysieke replicatie en als een synthetische replicatie.

Wat is een fysieke replicatie?

Bij een fysieke replicatie koopt de indextracker uitgever de onderliggende effecten van een specifieke index. Hierin kunnen uitgevers verschillen in de voorwaarden die zij bepalen, ook wel de Security Lending. Bij deze transacties is sprake van een tegenpartij en daardoor ook van tegenpartijrisico’s wanneer deze partij niet aan de afgesproken verplichtingen kan voldoen.

Wat is een synthetische replicatie?

Bij synthetische replicaties zijn er geen effecten in het bezit, maar zijn er slechts afspraken gemaakt tussen het fonds en tussen een bepaalde financiële instelling. Bij deze vorm van replicatie zijn ook tegenpartijrisico’s aan verbonden.