compareallbrokers.com

Bespaar veel geldVergelijken loont direct

compareallbrokers.com

Bespaar tijdAlle info op één plek

compareallbrokers.com

Alle actuele dataGrootste vergelijker van NL

compareallbrokers.com

100% OnafhankelijkBroker onafhankelijk

ETF’s, wat zijn het?

Een ETF (exchange traded fund) is vergelijkbaar met een beleggingsfonds. ETF’s kunnen een bepaalde samenstelling hebben en bieden net als beleggingsfondsen een grotere spreiding van de risico’s. Ze bieden namelijk een belegging in verschillende sectoren of gebieden. Een ETF volgt (trackt) een welbepaalde index zoals de Nasdaq of de Dow Jones.

Een ETF biedt de mogelijkheid te beleggen in een specifieke samenstelling die normaliter niet mogelijk is of moeilijker te bereiken als aparte belegging. Het is bijvoorbeeld niet makkelijk om alle aandelen van de allergrootste bedrijven te kunnen kopen. Met behulp van de ETF Index kan door slechts één transactie een positie worden genomen in de index als geheel. Er zijn ETF’s beschikbaar op verschillende indices, zoals bijvoorbeeld obligaties, aandelen, grondstoffen en andere beleggingsvormen. Welke ETF’s zijn het best voor jou?

Vergelijk eenvoudig alle brokers!

De vergelijkfunctie helpt je bij het vergelijken van alle aangesloten brokers. Vergelijk nu en vind de broker die het best bij je past!

text-cta-image
text-cta-image

Waarin verschillen ETF’s van beleggingsfondsen?

ETF’s verschillen van beleggingsfondsen in het feit dat een ETF de koers volgt en niet probeert beter te presteren dan de index of samenstelling. ETF’s houden dus de koers aan (tracken) en worden daarom beschouwd als ‘passieve fondsen’.

Net als bij beleggingsfondsen is er bij ETF’s geen actief beheer waardoor de kosten voor deze beleggingsvorm laag zijn. Een ETF is dus een goedkoop alternatief voor beleggingsfondsen.

Beleggingsfondsen zijn bovendien minder flexibel en vaak maar eenmaal per dag te verhandelen op de beurs. ETF’s daarentegen zijn vaak gedurende de hele dag verhandelbaar. Dit omdat het aankopen en verkopen van ETF’s onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd op de beurs.

Lees meer over de verschillen tussen fondsen en ETF’s.

Voordelen van beleggen in ETF’s

Heel wat beleggers zien ETF’s als een gunstige beleggingsvorm omdat ze verschillende voordelen bieden. Net als beleggingsfondsen zijn ETF’s een prima middel om als beginner te gaan beleggen. ETF’s zijn laagdrempelig en je kunt er op een passief niveau jouw vermogen mee vergroten. Bovendien zijn ze transparant en zijn ook de beheerskosten laag. 

Ook de risicospreiding is een voordeel. Net als het feit dat je in verschillende aandelen tegelijk kunt beleggen, aandelen waartoe je normaal gezien niet meteen toegang tot hebt. Denk aan thema’s en sectoren die voor particuliere beleggers haast onbereikbaar zijn.

Wat zijn de risico’s?

Iedere vorm van beleggen houdt risico’s in, zo ook beleggen in ETF’s. De risico’s bij dit type belegging liggen echter opmerkelijk lager dan bij andere beleggingsvormen omdat deze indextracker ongeveer gelijk staat aan de huidige stand van de index waaraan deze is gekoppeld. Beperk jouw risico’s alvorens te beleggen in ETF’s door jezelf eerst te verdiepen in de verschillende types indices en de risico’s die hiermee gepaard gaan. De risico’s die het meest optreden bij ETF’s zijn:

  • koersriciso’s
  • afwijkingen van de index
  • tegenpartijrisico’s
  • liquiditeitsrisico’s
  • fiscale risico’s.
  • geografische risico’s en sectorspecifieke risico’s.

De koersrisico’s

Dit risico loop je wanneer de koers van de indextracker afneemt als gevolg van een daling van de waarde van de diverse beleggingen in de indextracker. Deze koersen zijn veelal vrij stabiel en ook de risico’s zijn vaak gering. Uiteraard zijn koersrisico’s steeds mogelijk en het is dan ook belangrijk deze steeds in het achterhoofd te houden.

Afwijkingen van de index

Als je in een indextracker belegt, bestaat het risico dat de index de koers niet stipt volgt. Dit risico kan zich bijvoorbeeld voordoen bij een gebrek aan liquiditeit. Een overzicht van afwijkingen van een bepaalde index voor alle indextrackers kun je terugvinden in de koersinformatie van de indextracker in kwestie.

Het tegenpartijrisico

Dit is de kans dat er een overeenkomst wordt afgesloten met een financiële tegenpartij. In het geval van een indextracker is dat risico echter miniem, al kun je het risico nooit helemaal uitsluiten. Dit kan zich voordoen wanneer bijvoorbeeld effecten worden uitgeleend die dan niet tijdig aan de ETF (kunnen) worden terugbetaald. Er bestaan hiervoor wel verschillende veiligheidsmechanismen al doe je er goed gaan deze mechanismen goed te onderzoeken op voorhand.

Het liquiditeitsrisico

De liquiditeit, oftewel de mate waarin de organisatie kan tegemoetkomen aan de lopende betalingsverplichtingen, kan invloed hebben op zowel de kosten als het rendement van de indextracker. Als de liquiditeit te laag is, kunnen er dus problemen ontstaan bij het instappen en uitstappen bij dit type belegging.

De valutarisico’s

Valuta kunnen ook een rol spelen wanneer indextrackers ook fondsen in het buitenland volgen. Het risico schuilt hier in de schommelingen die kunnen optreden in de koers van deze valuta. Dit risico kan de waarde van jouw indextracker zowel positief als negatief beïnvloeden, maar is echter zeer minimaal bij indextrackers.

Het fiscaal risico

Als buitenlandse belastingdiensten ook belasting heffen op dividend (of een deel ervan), kan het soms gebeuren je minder dividend ontvangt. Zo’n fiscale risico is slechts van klein belang wanneer je belegt in indextrackers.

De geografische- en sector-risico’s

Geografische en sectorspecifieke risico’s hangen samen met bepaalde regio’s of sectoren. Wanneer je belegt in een indextracker die zich richt op een specifiek gebied of sector is het van essentieel belang dat je hiervoor over voldoende informatie en kennis beschikt. Specifieke groepen brengen altijd meer risico’s met zich mee dan de algemene indices. Het is belangrijk dit steeds in gedachten te houden.

Vergelijk eenvoudig alle brokers!

De vergelijkfunctie helpt je bij het vergelijken van alle aangesloten brokers. Vergelijk nu en vind de broker die het best bij je past!

text-cta-image
text-cta-image

Indextrackers volgen

Indextrackers kunnen een index op twee manieren volgen, als een fysieke replicatie of als een synthetische replicatie.

Wat is een fysieke index replicatie?

Bij een fysieke replicatie worden onderliggende effecten van een bepaalde index aangekocht door de uitgever van de indextracker. De uitgevers kunnen zich van elkaar differentiëren in de voorwaarden die ze vooropstellen, ook wel Security Lending genoemd. Daarnaast is er bij dit soort transacties sprake van een tegenpartij waardoor ook rekening dient gehouden te worden met tegenpartijrisico’s. Bijvoorbeeld in het geval dat de partij in kwestie niet kan voldoen aan de afgesproken verplichtingen.

Wat is een synthetische index replicatie?

Bij een synthetische replicatie bezit de uitgever van de indextracker geen effecten. Er zijn alleen afspraken opgesteld tussen het fonds en een bepaalde financiële instelling. Ook aan dit type replicatie zijn tegenpartijrisico’s verbonden.