compareallbrokers.com

Bespaar veel geldVergelijken loont direct

compareallbrokers.com

Bespaar tijdAlle info op één plek

compareallbrokers.com

Alle actuele dataGrootste vergelijker van NL

compareallbrokers.com

100% OnafhankelijkBroker onafhankelijk

AFM toezicht en beleggen, wat je moet weten

  • compareallbrokersXander Clephas
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
AFM toezicht
Aerovista Luchtfotografie

De AFM, wie zijn het?

De afkorting AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de Nederlandse financiële markten. Toezicht houden houdt in dat ze letten of bedrijven en personen op de financiële markten zich aan de wetten en regels houden. Deze wetten en regels gelden onder meer voor financiële ondernemingen, accountants, bedrijven die aandelen uitgeven, pensioenuitvoerders en consumenten. Voorbeelden van financiële ondernemingen zijn banken, verzekeraars, vermogensbeheerders of brokers. De AFM is gevestigd in Amsterdam in het gebouw op de afbeelding.

AFM gereguleerde broker DEGIRO

DEGIRO is een broker die onder toezicht staan van de AFM. DEGIRO kent een breed assortiment. Open een account en begin met beleggen!

text-cta-image
text-cta-image

Is de AFM onafhankelijk? 

De AFM is een onafhankelijke organisatie. De minister van Financiën is verantwoordelijk voor het beleid en de wetgeving omtrent de financiële markten. De AFM houdt zoals eerder gezegd toezicht op het naleven van deze wetgeving. Ook adviseert de AFM het ministerie over nieuwe mogelijke wetten en regels. De AFM werkt nauw samen met de Nederlandsche Bank (DNB). De AFM en DNB hebben beide andere zaken waar zij op letten. De AFM let op het gedrag van financiële ondernemingen, waar DNB controleert of financiële ondernemingen kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen.

Waar let deze toezichthouder op?

De AFM let dus op de Nederlandse financiële markten. Een belangrijk aspect van deze markten is de financiële dienstverlening aan consumenten. Een ander belangrijk aspect is de uitgifte en de handel in effecten, waaronder aandelen en obligaties.

De AFM en financiële dienstverlening 

Financiële dienstverleners zijn bedrijven/personen die werkzaam zijn als tussenpersoon, adviseur of verkoper van financiële producten. Enkele voorbeelden van financiële producten zijn verzekeringen, spaarrekeningen en leningen. Financiële dienstverleners moeten financiële kennis hebben, betrouwbaar en eerlijk zijn. Daarnaast hebben ze een zorgplicht. Dit houdt in dat ze moeten handelen in het belang van hun klanten. Ze moeten transparant zijn in het geven van de informatie die een klant nodig heeft om een keuze te maken. De informatie moet correct, begrijpelijk en niet misleidend te zijn. 

 
Autoriteit Financiële Markten

De toezicht op het handel in effecten

Ook financiële ondernemingen die op de beurs handelen in effecten moeten zich aan de wetgeving houden. Dit geldt ook voor de accountants die deze bedrijven controleren. Ben je zelf een belegger? Dan moet ook jij je ook aan de regels houden. Heb je bijvoorbeeld informatie die de beurzen kan beïnvloeden? En is deze informatie niet voor iedereen beschikbaar? Dan is het verboden aandelen te kopen of verkopen. Dit heet handelen met voorkennis. Het is strafbaar, omdat alle beleggers gelijke kansen moeten hebben. 

Wat doet de AFM? 

De AFM heeft verschillende manieren om ervoor te zorgen dat de verschillende partijen op de financiële markten zich aan de wetten houden. Zo geven ze bijvoorbeeld vergunningen aan financiële bedrijven om financiële producten te mogen aanbieden, om adviezen te geven, of om daarin te bemiddelen in de verkoop van producten. De AFM geeft ook vergunningen aan ondernemingen om beleggingsdiensten te verlenen.  

Voordat de AFM deze vergunningen uitgeeft, controleren ze eerst of de onderneming financieel gezond is. Daarnaast bekijken ze ook of de  bestuurders deskundig en betrouwbaar zijn. De AFM werkt ook als handhaver en treedt op tegen ondernemingen die zonder de vereiste vergunning werken. 

De Autoriteit Financiële Markt controleert of financiële ondernemingen, pensioenuitvoerders, accountants en andere financiële partijen volgens de wetten en regels werken. Ze letten daarbij vooral op sectoren waar de risico’s groot zijn. 

De AFM treedt waar nodig op als één van deze partijen zich niet houdt aan de wetten en regels. Het is belangrijk dat je het doorgeeft aan de AFM als een financiële onderneming je niet goed behandelt of informeert. Ze kunnen dit verder onderzoeken. Als het nodig is kan de AFM een gesprek aangaan met de onderneming. Ook kunnen ze formele maatregelen nemen zoals een openbare waarschuwing geven, een vergunning intrekken of een boete opleggen. 

Ook geeft de AFM voorlichting over de regelgeving en wat wel en niet mag. Meer informatie vind je op hun website.

Wat betekenen ze voor consumenten? 

De AFM geeft informeert consumenten zodat je kan weten gelet op moet worden voordat je een financiële beslissing maakt. Uiteindelijk blijf je zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Ze hebben heeft een Meldpunt Financiële Markten. Hier kunnen consumenten terecht met klachten en vragen, bijvoorbeeld over sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Je kunt brochures opvragen waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je verstandig een financieel product kunt kiezen, of hoe je een klacht kunt indienen. De AFM kan echter niet bemiddelen bij klachten; ze kan je wel informeren over de stappen die je kunt nemen bij een klacht. 

Je komt regelmatig tegen dat brokers gereguleerd zijn door een andere toezichthouder dan de AFM. Dit komt doordat ze een Nederlandse toezichthouder zijn. Engelse brokers bijvoorbeeld, vallen onder het toezicht van de FCA, de toezichthouder in Engeland. Op Compareallbrokers.com worden enkel gereguleerde brokers vergeleken.