Volatiliteit, wat betekent dit? – DIT MOET JE WETEN!
volatiliteit

  • compareallbrokersDemian Linskens
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
volatiliteit, wat is het?

Wat is volatiliteit

De koersen van aandelen staan nooit stil. Iedereen kent wel de grafieken van aandelen ook al heb je zelf nog nooit belegd. Koersen kunnen stijgen, dalen of min of meer op hetzelfde niveau blijven staan. De mate waarin koersen schommelen wordt volatiliteit genoemd.

Er wordt gesproken van een lage volatiliteit wanneer de koers weinig daalt of stijgt. De koers blijft min of meer gelijk. Dan wordt er gesproken over een stabiele koers.

Bij een hoge volatiliteit schommelt de koers wel veel. Hij stijgt en/of daalt met grote regelmaat.

Of de koers zakt of stijgt maakt voor de term “hoge volatiliteit” niet uit.

Inspelen op volatiele koersen bij DEGIRO

Gebruik de uitgebreide handelsmogelijkheden van DEGIRO om te beleggen in volatiele producten. Open een account en begin met beleggen bij DEGIRO!

text-cta-image
text-cta-image

Soorten volatiliteit

Er bestaan twee soorten volatiliteit.

  1. Historische volatiliteit
  2. Impliciete volatiliteit

De historische volatiliteit geeft aan wat de volatiliteit in het verleden is geweest van een aandeel. Met andere woorden, wat de beweeglijkheid van het aandeel is geweest.

Was deze laag, dan heeft het aandeel in het verleden een stabiele koers gekend.

Was de historische volatiliteit hoog, dan heeft het aandeel in het verleden veel schommelingen meegemaakt.

De impliciete volatiliteit gaat juist over de bewegelijkheid van een aandeel in de toekomst. Met dien verstande, dat deze worden afgeleid van optieprijzen. Niemand kan de markt voorspellen natuurlijk. Lees meer over opties.

Ook optieprijzen zijn geen vervanging van een glazen bol waarmee de toekomst kan worden voorspeld, maar ze zijn wel een goede indicator. Want de optieprijzen staan in verbinding met de marktverwachting.

Als de markt verwacht dat er beweging (hoge volatiliteit) zal komen met een aandeel, zal de optieprijs stijgen. Optieprijzen dalen juist wanneer de markt verwacht dat er niet zo veel spannends met een aandeel gaat gebeuren. (lage volatiliteit)

Volatiliteit is de beweeglijkheid van de koers

Berekenen van beurs schommelingen

Volatiliteit kan berekend worden. Aangezien bij historische volatiliteit al bekend is wat het aandeel heeft gedaan in een bepaald tijdsbestek, kan over die periode dus ook een berekening worden gemaakt. Historische volatiliteit wordt altijd berekend over een periode van één jaar. De berekening is als volgt:

Trek het laagst behaalde effect af van het hoogst behaalde effect van het afgelopen jaar. Nu heb je waarde A.

Vervolgens tel je het hoogst behaalde effect en het laagst behaalde effect juist bij elkaar op. De uitkomst deel je vervolgens door 2. Nu heb je waarde B.

Nu deel je waarde A door waarde B en de uitkomst is uitgedrukt in een percentage. Hoe hoger dit percentage is, hoe hoger de verwachting zal zijn dat het aandeel gaat bewegen in het komende jaar.

Voorbeeld: Het aandeel Alpha heeft in de periode van 31 oktober 2019 tot en met 31 oktober 2020 een hoogste behaalde beurswaarde van €14,20 behaald en een laagste genoteerde beurswaarde van €12,80

De volatiliteit van Alpha is (14,2 – 12,8)/((14,2 + 12,8)/2)= 0,1037037

Omdat de beweeglijkheid van de koers in percentages wordt uitgedrukt, schuif je de komma denkbeeldig twee plaatsen op naar rechts en is in dit geval dus 10,3%.

Koersbeweging en koersverwachting berekenen

Als je weet wat de volatiliteit van een aandeel is, kun je ook een koersverwachting berekenen.

  • De kans dat de koersbeweging voor het komende jaar zich houdt aan de volatiliteit is 68,3%.
  • De kans dat het aandeel zich in een marge gaat bevinden van een verdubbeling van de volatiliteit in het komende jaar is 95,4%.
  • De kans dat de koers zich in een marge van driemaal de volatiliteit gaat bevinden is 99,7%.

Deze drie kansberekeningen zijn vaste waardes, tot stand gekomen na statistisch onderzoek van de complete geschiedenis van de mondiale beurzen.

De waarde van aandeel Alpha is nu 14,20. De kans dat de waarde van Alpha zich over een jaar tussen €12,70 en €15,70 bevindt is dus 10,3%.(€12,70 = €14,20- 10,3%, €15,70 = €14,20 + 10,3%)

De kans dat de waarde van Alpha zich over een jaar tussen €11,30 en €17,10 bevindt is 95,4%.(€11,30 = €14,20 -20,6%, €17,10 = €14,20 +20,6%)

En de kans dat de waarde van Alpha zich over een jaar tussen €9,80 en €18,60 bevindt is dus 99,7%.(€9,80 = €14,20 – 30,9%, €18,60 = €14,20+ 30,9%)

Door middel van deze berekening kun je dus uitrekenen welk risico je loopt bij de aankoop van aandelen en andere effecten.

Speel in op koersbewegingen met CFD’s

Met CFD’s kan je gemakkelijk inspelen op dalingen en stijgingen van de koers. Hiervoor heb je een broker nodig. Vind CFD brokers en vergelijk.