compareallbrokers.com

Bespaar veel geldVergelijken loont direct

compareallbrokers.com

Bespaar tijdAlle info op één plek

compareallbrokers.com

Alle actuele dataGrootste vergelijker van NL

compareallbrokers.com

100% OnafhankelijkBroker onafhankelijk

De belasting van 2022 en beleggen

 • compareallbrokersDaan Litjens
 • compareallbrokers
 • compareallbrokers
 • compareallbrokers

De vermogensbelasting op sparen en beleggen in 2022?

De bekende slogan van de Belastingdienst “Leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker” gaat niet altijd op. En zeker niet voor de vermogensbelasting in box 3, waarbij flinke veranderingen doorgevoerd zullen gaan worden. Hoe een en ander gaat uitpakken hangt mede af van de grootte en verdeling van het vermogen.

We zullen hier behandelen hoe de vermogensbelasting op dit moment in elkaar steekt, wat de veranderingen zullen inhouden en welke gevolgen deze gaan hebben voor jouw spaargeld en beleggingen. Dit stelt je beter in staat om spaarvormen uit te kiezen die gunstig zijn voor jouw portemonnee. De nieuwe belastingregeling zal naar verwachting 1 januari 2022 van kracht worden.

Samengevat komt het hierop neer:

 • Door de nieuwe belastingen wordt het wel iets gunstiger om te sparen, maar nog steeds verliesgevend
 • Beleggers krijgen de rekening gepresenteerd
 • De doorgevoerde veranderingen in de vermogensbelasting geven aanleiding tot slechte financiële keuzes

Gebruik het gebruiksvriendelijke platform van ABN Amro

Beleg met het platform van ABN Amro zelf beleggen basis en geniet van alle mogelijkheden. Lees meer over deze broker of open direct een account!

text-cta-image
text-cta-image

Wanneer ga je vermogensbelasting betalen?

Als jouw vermogen meer bedraagt dan €30.000 moet je belasting gaan betalen over je vermogen, ook wel vermogensrendementsheffing genoemd. Wanneer er sprake is van een fiscaal partnerschap ligt de grens bij €60.000. Als je daaronder zit, hoef je geen vermogensbelasting te betalen en is het onderstaande niet op jou van toepassing.

Vermogensbelasting anno 2019

Vrijstellingen vermogensbelasting

In het tegenwoordige belastingstelsel is het heffingsvrije vermogen ingesteld op €30.360. Als datum wordt steeds uitgegaan van 1 januari. Dus als jouw vermogen op 1 januari 2019 minder dan dit was, hoef je geen belasting hierover te betalen. Bij fiscaal partnerschap is de belastingvrije voet €60.720.

Berekening vermogensbelasting

Over het bedrag boven de genoemde vrijstellingen betaal je 30% aan belasting over het door de belastingdienst vastgestelde rendement. Op de site van de belastingdienst kun je lezen hoe dit fictieve rendement wordt ingesteld. Het is wel van belang om te weten dat er niet gerekend moet worden met de werkelijk uitgekeerde spaarrente en het behaalde rendement. Ook de gekozen spaarvorm doet er niet toe en wordt er geen onderscheid gemaakt in sparen of beleggen. In het onderstaande overzicht vind je de percentages voor je berekeningen.

Schijf

Vermogen

Rendementsheffing

Heffingsvrij vermogen

Lager dan €30.360

0%

Schijf 1

€ 30.361 tot € 102.010

0,58%

Schijf 2

€ 102.010 tot € 1.020.096

1,34%

Schijf 3

Vanaf € 1.020.096

1,68%

Beleggen of sparen

Rekenvoorbeeld

Stel dat fiscaal partnerschap niet op jou van toepassing is en dat jouw vermogen in 2019 €100.000 is. Tot het bedrag van €30.360 wordt geen belasting ingehouden. Je betaalt wel een rendementsheffing van 0,58% over het restbedrag van €69.640. Dit komt neer op €404 en dit betekent een belasting van 0,40% op het totaal.

Voorgestelde vermogensbelasting vanaf 2022

We zullen hier het wetsvoorstel voor de vermogensrendementsheffing vanaf 2022 eens onder de loep nemen.

Vrijstellingen nieuwe vermogensbelasting

Met de invoering van het nieuwe belastingstelsel mag het vermogen €30.846 bedragen zonder dat je daar dan belasting over hoeft te betalen. Alles daarboven wordt vervolgens belast in box 3. In box 3 geldt nog wel een heffingsvrij inkomen van €400. Als het fictieve rendement op je vermogen lager is dan €400 betaal je verder ook geen belasting. Bij fiscaal partnerschap geldt nog steeds de dubbele vrijstelling.

Hoe bereken je de vermogensbelasting in het nieuwe stelsel?

Als jouw vermogen meer bedraagt dan de vrijstelling, betaal je 33% belasting over het fictieve rendement, wel van het gehele vermogen. De belastingdienst gaat uit van een vastgestelde gemiddelde spaarrente van 0,09% en een fictief rendement uit beleggingen van 5,33%. Het heffingsvrije vermogen wordt niet meer in mindering gebracht. Wel geldt het heffingsvrije inkomen in box 3. Als je dus met je vermogen net boven de vrijstelling uitkomt, betaal je dus wel over jouw totale vermogen belasting.

Berekening vermogensbelasting

Voor een juiste berekening van de vermogensbelasting kun je de volgende formule toepassen:

Inkomen box 3 = (Spaargeld x 0,09%) + (belegd vermogen x 5,33%) – (Waarde schuld x 3,03%)

Te betalen belasting = (Inkomen box 3 – heffingsvrij inkomen) x 33%

Rekenvoorbeeld

Stel dat in 2022 jouw vermogen €100.000 bedraagt en dat €20.000 daarvan spaargeld is en €80.000 beleggingen en dat verder fiscaal partnerschap geen rol speelt:

Belasting

Jouw (fictief) inkomen in box 3 = (20.000 x 0,09%) + (80.000 x 5,33%) = 4282

De te betalen belasting = (4282 – 400) x 33% = 1281,06 euro (1,28% per jaar)

De gevolgen van de nieuwe vermogensbelasting voor sparen en beleggen

 • Spaarders plukken enigszins de vruchten
  Uitgaande van een gemiddelde spaarrente van 0,09% (het vastgestelde gemiddelde over 2019) en een heffingsvrij inkomen van €400, kunnen spaarders een vermogen opbouwen van €440.000 zonder daarover vermogensrendementsheffing te hoeven betalen. Dat het belastingvrije bedrag zo hoog is, is te danken aan de lage rente. Als de rente stijgt, dan ga je bij minder spaargeld al belasting betalen, omdat dan het heffingsvrije bedrag aan inkomen van €400 eerder gehaald zal worden. De belastingvrije spaarsom is dus sterk gerelateerd aan de vastgestelde spaarrente. Dit is wel iets om goed rekening mee te houden bij het beheren van jouw vermogen.

  Je kunt wel stellen dat met de nieuwe vermogensbelasting van 2022 sparen dus fiscaal aantrekkelijker wordt. Er moet evenwel nog steeds de kanttekening bij worden gezet dat vanuit realistisch oogpunt sparen nog steeds bijna altijd als verliesgevend moet worden beschouwd bij de actuele rentestand. Dit is te wijten aan de inflatie die schommelt tussen de 1,5 à 2%.
 • Aan beleggers wordt de rekening gepresenteerd
  Vanaf 2022 gaan beleggers in box 3 aanzienlijk meer betalen. Dit komt door het hoge fictieve rendement over beleggingen van 5,33% en het verhoogde belastingtarief van 33%. Degenen die op kleinere schaal beleggen, zullen vanwege het ruime vrijgestelde vermogen door de nieuwe belastingmaatregelen niet getroffen worden. Maar bij beleggers die grote investeringen doen, bijv. voor pensioenopbouw zal het opgebouwde vermogen in box 3 al snel groter zijn dan de vrijstelling en moet er vervolgens tot 1,75% worden afgedragen. Dit geldt niet als het pensioen opgebouwd kan worden in box 1. Het fictieve rendement van 5,33% is een vast percentage waar de belastingdienst altijd mee rekent, ook als de reële opbrengst veel lager uitvalt en het ongunstig is om dan ook nog 33% aan belastinggeld te moeten afdragen over dit niet behaalde rendement.
 • Defensief beleggen wordt minder aantrekkelijk
  De nieuwe belastingmaatregelen hebben ook invloed op beleggers die defensief beleggen bijv. in obligaties. Het wordt voor defensieve beleggers minder aantrekkelijk om op deze manier te gaan beleggen omdat het lagere behaalde rendement even zwaar belast wordt als bijv. bij aandelen. Hierdoor worden beleggers gestimuleerd om meer te gaan sparen of om offensiever te gaan beleggen. De Federatie Financieel Planners is van mening dat een belegger niet kan beleggen volgens zijn persoonlijke beleggingsprofiel en dat financiële doelstellingen niet gehaald kunnen worden met deze nieuwe belastingmaatregelen. Daar gaat het wringen. Het is voor een belegger veel minder interessant om volgens een defensief beleggingsprofiel te gaan beleggen als je bij voorbaat al weet dat ieder jaar 1,75% daarvan wordt ingehouden door de belastingdienst. En dan hebben we de beleggingskosten nog niet eens meegerekend.

Gebruik het gebruiksvriendelijke platform van ABN Amro

Beleg met het platform van ABN Amro zelf beleggen basis en geniet van alle mogelijkheden. Lees meer over deze broker of open direct een account!

text-cta-image
text-cta-image

In welke gevallen belastingverlaging of belastingverhoging?

De veranderingen in de vermogensbelasting hebben een grote impact. Er is geen sprake van een algehele belastingverlaging. De spaarders gaan minder zwaar belast worden en de beleggers juist meer. Sparen wordt daarmee financieel gezien iets gunstiger vergeleken met eerst, maar nog steeds niet rendabel. Wat de gevolgen zijn van het nieuwe belastingstelsel voor uw persoonlijke belastingaangifte is mede afhankelijk van de grootte en de verdeling van jouw totale vermogen. Het is goed om dit mee te laten wegen bij het opstellen van jouw financiële planning.

Vergelijk voor de meest geschikte keuze

Ben je van plan je vermogen te gebruiken om te starten met beleggen?  Via onze site kun je alle brokers met elkaar vergelijken om een geschikte broker en beleggingsrekening te vinden.