Een gezonde financiële buffer opbouwen – DIT MOET JE WETEN!

 • compareallbrokersDemian Linskens
 • compareallbrokers
 • compareallbrokers
 • compareallbrokers
Financiële buffer

Hoe je een gezonde financiële buffer opbouwt

Een financiële buffer is een geldbedrag waar je direct over kunt beschikken in het geval dat er onvoorzien zaken stuk gaan of moeten worden vervangen. Denk hierbij aan huishoudelijke apparaten zoals een wasmachine of oven. Misschien begeeft je auto het opeens, maar kun je niet zonder omdat je ermee naar je werk moet. Zo zijn er veel situaties te bedenken waarbij je met onvoorziene financiële tegenslagen te maken krijgt. Dit soort tegenslagen moet je kunnen opvangen, zonder dat dit invloed heeft op het kunnen voldoen van je vaste (woon-)lasten. Hoe groot zo’n financiële buffer moet zijn, is van jouw persoonlijke omstandigheden afhankelijk en is per situatie verschillend.

Beleggen bij DEGIRO

Heb je naast je financiële buffer nog extra geld te besteden? Dan kan je voor beleggen kiezen. Bij DEGIRO kan je beleggen in een groot aanbod beleggingsproducten. Open een account en start met beleggen!

text-cta-image
text-cta-image

Wat is een financiële buffer?

Een financiële buffer is dus geld wat je apart houdt als reserve, waar je ten allen tijden toegang tot hebt. Hier kan je op terugvallen bij onverwachte kosten of als je situatie opeens volledig verandert.

Daarbij wordt veelal onderscheid gemaakt in twee soorten financiële buffers: 

 1. Financiële buffer als back-up voor onverwachte kosten.
 2. Buffer voor een terugval in inkomen (bijvoorbeeld ontslag of lang ziek).

Hoe groter de kosten of verandering van financiële situatie, hoe meer je van je buffer vraagt. De financiële buffer zou het volgende moeten dekken:

 • Vervanging van je inboedel
 • Onderhoudskosten van huis en tuin
 • Onverwachte rekeningen (voor zover je dit kan schatten)
 • Vervanging van de hele auto of reparaties aan de auto.

Welke financiële buffer is er nodig?

Zonder financiële buffer kun je als snel in de problemen raken. Of de rekening blijft onbetaald en je hebt kans het incassobureau of de deurwaarder of de stoep aan te treffen, of je kunt bepaalde vaste lasten niet meer betalen. Ook dat kan vervelende consequenties hebben. Onvoorziene uitgave liggen al snel op de loer. Een defecte laptop, een grote reparatie aan je auto of medische kosten die niet onder de dekking van de polis of het eigen risico vallen. Wie echter een financiële buffer heeft opgebouwd, zal niet direct in de problemen komen.

Hoe hoog deze buffer moet zijn is onder andere afhankelijk van de volgende omstandigheden:

 • Je gezinssituatie. Heb je kinderen of een partner.
 • Het inkomen. Ben je alleenverdiener of tweeverdiener?
 • Je woonsituatie. Heb je een koopwoning of een huurwoning en wat bedragen hiervoor de maandelijkse lasten?
 • Maandelijks terugkerende kosten. Welke kosten betreft het, wat is de hoogte ervan? Heb je eventueel een of meerdere leningen die hieronder vallen?
 • Mogelijkheden om te besparen. Als je/jullie inkomen plotseling daalt, in hoeverre kan er dan op de maandelijkse uitgaven worden bezuinigd?
 •  Privéauto. Wat is de huidige staat en de waarde ervan?

Vanzelfsprekend heeft een alleenverdiener met drie kinderen een grotere buffer nodig dan tweeverdieners zonder kinderen.
Wie een dure auto rijdt, heeft met hogere kosten te maken dan iemand die een tweedehandse auto rijdt die al volledig is afgeschreven.

Als vuistregel geldt voor een alleenstaande een buffer van twee tot drie maandsalarissen, voor een samenwonenden zonder kinderen een buffer van drie tot vier maandsalarissen en voor een gezin met kinderen vier tot vijf maandsalarissen.

Verder geeft de handige bufferberekenaar van het Nibud je inzicht en advies over wat hoogte van jouw financiële buffer zou moeten zijn. Er wordt stapsgewijs berekend wat het bedrag aan mogelijk onvoorziene kosten is waarmee je te maken kunt krijgen. Heb je minder geldreserves dan wordt geadviseerd? Zet dan maandelijks een bedrag opzij en werk zo langzaam naar het gewenste bufferbedrag toe.

Financiele buffer opbouwen

Welke financiële buffer moet je aanleggen?

Het Nibud adviseert een vierpersoons huishouden (echtpaar en twee kinderen), om een buffer van € 5.000 aan te houden.
Heb je een meerpersoonshuishouden (echtpaar en twee kinderen), een koopwoning en een auto, dan wordt een buffer van € 9.200 geadviseerd. Hierbij wordt opgemerkt dat een hogere buffer echter raadzaam is voor onvoorziene uitgave aan de woning of de auto.

Voor een alleenstaande wordt een buffer van € 3.550 geadviseerd en voor een stel zonder kinderen wordt een buffer van € 4.000 geadviseerd.

Een financiële buffer alleen is meestal niet voldoende

Een buffer voorziet niet in geval van mindere inkomsten ten gevolge van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, wisselende inkomsten of door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
De buffer houdt ook geen rekening met zaken als de studie van je kind(eren) of het extra aflossen van je hypotheek. Hiervoor moet je extra geld opzij zetten of een lening afsluiten. Je kunt eventueel ook defensief gaan beleggen

Hoe bouw je een financiële buffer op?

Nu je weet waarvoor je een buffer nodig hebt en hoe groot deze buffer zou moeten zijn, rest de vraag hoe je deze kunt opbouwen. Je hoeft een financiële buffer niet al meteen bij elkaar te hebben, je kan het opbouwen door te sparen of te beleggen. Of nog beter: een combinatie van beiden.

Enkele tips:

 • Zorg eerst voor inzicht in je inkomsten en uitgaven, dit is een goed startpunt. Zo weet je wat je eventueel kan sparen/beleggen en waar je eventueel nog op kan besparen.
 • Zet structureel geld opzij. Stort bijvoorbeeld na het ontvangen van salaris meteen geld apart op een spaarrekening of beleggersrekening.
 • Bespaar op je hypotheek. Door je hypotheek over te sluiten kan je wellicht profiteren. Ook kan je aflossen om je vaste lasten te verlagen.