compareallbrokers.com

Bespaar veel geldVergelijken loont direct

compareallbrokers.com

Bespaar tijdAlle info op één plek

compareallbrokers.com

Alle actuele dataGrootste vergelijker van NL

compareallbrokers.com

100% OnafhankelijkBroker onafhankelijk

Beleggen versus investeren

  • compareallbrokersDemian Linskens
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
Beleggen vs investeren

Het verschil tussen beleggen en investeren

We zien in de praktijk dat de termen beleggen en investeren vaak door elkaar worden gebruikt. Maar deze termen betekenen niet helemaal hetzelfde en er zijn wel degelijk belangrijke verschillen. In deze blog zullen we de verschillen gaan belichten. Waar moet je precies op letten als je wilt gaan investeren en/of beleggen?

Op het eerste gezicht zou je denken dat beleggen en investeren bijna hetzelfde zijn. Dat is voor een leek zeker het geval, maar voor een investeerder beslist niet. Er is zeker een groot verschil. Door te beleggen zal er automatisch rendement worden gegenereerd in gunstige tijden. Beleggen doe je door aandelen op de beurs te kopen of door vastgoedobjecten aan te kopen. Dit doe je als je verwacht dat de waarde gaandeweg zal toenemen. Van investeren wordt gesproken als de investeerder zelf invloed uitoefent op het rendement.

Hiervan is sprake als de investeerder niet alleen geld, maar ook tijd steekt in een onderneming. Als voorbeeld nemen we een start-up waarin geld wordt geïnvesteerd, maar door dezelfde persoon ook wordt bijgedragen aan het succes van de onderneming door te netwerken, te adviseren of ervaringen te delen met betrekking tot de bedrijfsvoering. 

Beleggen verschilt van investeren

Veel beleggingsmogelijkheden bij DEGIRO

DEGIRO biedt verschillende mogelijkheden om in te beleggen. Open een account bij DEGIRO en begin met beleggen!

text-cta-image
text-cta-image

De inzet van een investeerder qua tijd en inspanningen, is kenmerkend voor investeringen en dit is niet geval bij beleggingen. Men heeft het in de volksmond ook over een goede investering als je tijd steekt in het verbeteren van jouw eigen vaardigheden of kennis. Als de doelstellingen verder reiken dan alleen het realiseren van rendement, spreek je dan ook van een investering. 

Beleggen vs investeren: verschil in motivatie

De aanwezige invloed van een geldschieter is bepalend om iets als een investering aan te kunnen beschouwen, maar deze invloed is niet altijd goed te meten. Er is dus zeker wel een grijs gebied bij de vraag of het nu om beleggingen of investeringen gaat. De financiering van een crowdfunding project kan zowel als een investering als een belegging worden gezien. Als het behalen van een zeker rendement de enige motivatie is, dan spreek je over een belegging. Als je een bepaalde campagne van een relatie meefinanciert om zijn onderneming financieel te ondersteunen, dan doe je dat voor een grotere slagingskans van de bedrijfsactiviteiten. Evenzo ook als persoonlijke overwegingen een rol spelen en je bijvoorbeeld een bedrijf wil ondersteunen omdat de doelstellingen jou aanspreken. Men kan wel zeggen dat bij een investering een zekere realisatiedrang om een gewenst resultaat te behalen dan ook aan de orde is.

Investeringen bij ondernemers

Bij investeringen gaat het dus niet alleen om rendement in financieel opzicht. Grote uitgaven in ondernemingen worden al snel bestempeld als investeringen. Als een ondernemer een machine aanschaft of nieuwe medewerkers in dienst neemt, zal deze er alles aan doen om het succesvol te laten zijn. Een ondernemer streeft ernaar om deze wens in vervulling te laten gaan en de onderneming te laten slagen, zelfs als dat geen financieel gewin oplevert. Een investeerder die ondernemer is, zal dus naast een geldbedrag ook zijn tijd, kennis en ervaring inzetten om daarmee een bijdrage te leveren aan het succes van de onderneming.

Fiscaal beleggen

Investeringen vanuit de fiscale invalshoek

Bij de belastingdienst zijn er duidelijke richtlijnen voor wanneer een zakelijke uitgave als investering aangemerkt moet worden. Dit is het geval bij alle zakelijke uitgaven aan bedrijfsmiddelen, als deze langer dan één jaar meegaan en minimaal €450 hebben bedragen. Grote aankopen zoals van een bedrijfsmachine, computer of dure smartphone moeten uit fiscaal oogpunt als investeringen worden aangemerkt en als zodanig worden geboekt.

Beleggingen fiscaal gezien

De doelstelling bij beleggingen is veelal het behalen van financieel rendement. Je steekt bijvoorbeeld jouw spaarcentjes in aandelen of obligaties met het doel om deze op een later moment op de beurs beter te kunnen doorverkopen. Bij het kopen van een aandeel, is jouw invloed op het bedrijf maar beperkt. Daarom spreek je van beleggen als er een aandelenverkoop van een zeer grote onderneming aan particulieren plaatsvindt, als vorm van financiering.

Bij de belastingopgave vallen beleggingen onder het vermogen. Behalve beleggen op de beurs, zijn er ook beleggingen denkbaar in vastgoed, elektronische waardepapieren of zeldzame voorwerpen zoals kunst, bijzondere postzegels of oldtimers. 

Is het voor particulieren ook mogelijk om te investeren?

Gezien de doorgaans kleine impact van een particuliere investering, blijkt een aanzienlijke invloed daarvan op de koers bijna niet mogelijk. De waarde van een schilderij of aandeel zal door de kleinschalige aankoop door een particulier niet zo snel veranderen. Je kunt dan ook stellen dat vanwege de beperkte invloed van de transactie particulieren over het algemeen beleggen en dat ondernemers daarentegen investeren.

Maar de begrippen investeren en beleggen worden nog altijd zeer ruim gehanteerd en niet altijd in de strikte zin van het woord gebruikt. Zo spreek je van een investering bij een aankoop van een huis als je er vervolgens geld, tijd en moeite in steekt voor een verbouwing met het doel er winst op te kunnen maken door de stijging in waarde. Wanneer we op financieel gebied de term investeren gebruiken, wordt hiermee dan ook aangegeven dat er geld wordt gestoken in een project of onderneming om deze succesvoller te laten zijn.

Beginnen met beleggen als particulier? Lees dan ons artikel over wat je moet weten om te beginnen met beleggen.