Beleggen in oorlogstijd - TIPS & TRICKS

Beleggen in oorlogstijd – TIPS & TRICKS

  • compareallbrokersDemian Linskens
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
Beleggen in tijden van oorlog

Beleggen in tijden van oorlog: een slim idee?

Iedereen wordt vandaag de dag geconfronteerd met grote onrust op wereldniveau, zo ook beleggers. Verspreid over de wereld bevinden zich diverse oorlogshaarden, beurzen gaan fors omlaag en de inflatie loopt nog steeds verder op. Hieruit lijkt steevast de conclusie te volgen dat dit niet de meest gunstige tijd is om te beginnen met beleggen. Dit blijkt vaak toch wel goed mogelijk. Maar hoe dan te beleggen in oorlogstijd?

Veel startende beleggers krijgen nu voor het eerst te maken met een potentiële bedreiging van hun beleggingsportefeuille. Hoe ga je hier als belegger mee om? En in welke mate waren voorheen de aandelenkoersen onderhevig aan oorlogen?

Emotie is veruit het grootste gevaar bij beleggen

Voor een belegger vormt de oorlog op zich niet het grote gevaar, maar de paniek die daardoor ontstaat. Het gevolg is dat er beslissingen vanuit de gerezen emoties worden genomen. Als voorbeeld de situatie in Oekraïne: Bij ons verandert er alsnog weinig in onze dagelijks leven (afgezien van het feit dat de prijzen van gas en benzine aanzienlijk zijn gestegen en dat de inflatie ver boven het gemiddelde van de afgelopen jaren ligt), terwijl de bevolking van Oekraïne zich moet verdedigen tegen de invasie en te vrezen heeft voor eigen leven. Is het eigenlijk wel nodig om je de stuipen op het lijf te laten jagen door de Russische machthebbers? Het antwoord is nee: als belegger doe je er verstandig aan om je niet door emoties mee te laten meeslepen. 

Het was Buffett die vlak na Pearl Harbor in 1942 begon met het kopen van aandelen. Met puur de intentie om aandelen te kopen wanneer ze goedkoop zijn, liet hij zich niet tegenhouden door de wereldproblematiek. logisch, zou je denken. Veel beleggers handelen daarentegen anders, omdat ze zich laten leiden door angst. Angst voor een eventuele recessie, oorlog, moeilijkheden in de financiële sector, enzovoorts. Dit veroorzaakt een hausse in de verkoop van aandelen, ongeacht de prijs die ze ervoor ontvangen.

Beleggen bij DEGIRO

Wil je ook beginnen met beleggen? Bij DEGIRO kan je beleggen in een groot aanbod beleggingsproducten. Open een account en start met beleggen!

text-cta-image
text-cta-image

Onthoud je van nieuwsberichten

Oorlogen zijn een ware voedingsbron voor de nieuwssector. Wanneer oorlog trending is, krijgen we te maken met een onophoudelijke stroom nieuwsberichten. Dit komt omdat iedereen het nieuws op de voet wil volgen en de nieuwszenders massaal bekeken worden. De media springen daar uiteraard op in met het actuele nieuws, liefst zo direct mogelijk. We zien vervolgens dan ook de weerslag hiervan bij de belegger. Het gevaar voor beleggers ligt hierin dat ze het slechte nieuws
projecteren op hun eigen handelen op de beurs. Het is onmiskenbaar dat de oorlog in Oekraïne ingrijpende gevolgen heeft voor de mondiale economie met bepaalde sectoren in het bijzonder, maar het is niet zo dat de beurzen een directe afspiegeling zouden moeten zijn van de perikelen tussen oorlogszuchtige leiders.

Als belegger moet je je richten op heldere signalen en veel van dat bijkomende nieuws naast je neerleggen. Het is aan te raden om vooral oog te hebben voor de economische factoren. Beperk het nieuws daarom tot achtergrondanalyses en volg nauwlettend de rentestand op de obligatiemarkt. Houd daarnaast goed de ontwikkeling van de aankoopmanagersindexen (PMI) in de gaten. Een belegger is meer gebaat bij de economische werkelijkheid dan aan de sensationele nieuwsberichten vanuit de oorlogsregio’s.

Waar een belegger zich vooral op moet richten, zijn uiteindelijk wel de operationele en daarmee ook de financiële resultaten van de ondernemingen uit de beleggingsportefeuille.

Hoe moet je als belegger handelen?

De vraag die zich nu voordoet is of oorlog aanleiding moet geven tot het hernieuwen van je beleggingsstrategie. Het wijzigen van de financiële planning is zeker niet aan de orde, als zich geen veranderingen voordoen in je persoonlijke situatie. Hier volgen vijf tips voor het doen van beleggingen in tijden van oorlog.

Beleggen en oorlog

Tip 1 – Bewaar de kalmte: een wijze les uit het verleden

Het is bekend dat angst een slechte raadgever is, zeker bij beleggingen. Beleggers met weinig ervaring hebben de neiging te reageren op de emotionele korte-termijn-gedragingen in de beurswereld. Wanneer zo’n belegger wordt geconfronteerd met flinke verliezen, kan die daar moeilijk mee omgaan. Ervaren beleggers daarentegen zijn eraan gewend dat fluctuerende beurskoersen orde van de dag zijn en varen hun eigen koers. De beursgeschiedenis toont aan dat het cashen van aandelen zeker niet een verstandige beslissing is en dat het vervolgens leidt tot verlies aan vermogen.

Een wijze les uit het verleden is dat de invloed van oorlogen en andere schokkende wereldgebeurtenissen maar beperkt is. Geopolitiek brengt uiteindelijk maar een kortstondige reactie teweeg op de beursvloer.

Tip 2 – Wacht geen gunstiger moment af

Een goede timing van de beursmarkt is niet haalbaar. Koersen zijn veelal onvoorspelbaar. De doorsnee spaarder is geneigd nog even financiële investeringen uit te stellen bij heftige gebeurtenissen op het wereldtoneel. In de praktijk blijkt dat dit een verkeerde uitwerking heeft. Beurskoersen veranderen snel als gevolg van nieuwe berichtgeving. Als er licht gloort aan de horizon, openen de beurzen meteen al hoger en stap je in tegen hogere koersen. Het effect is dat de winst minder hoog uitvalt.

Als je wilt inzetten op het verminderen van de risico’s, kies dan voor periodieke beleggingen. Met deze vorm van beleggen reduceer je het risico van een slechte timing van de markt, want met een spreiding van de instapmomenten wordt de aankoopkoers gemiddeld. Lees meer over periodiek beleggen.

Tip 3 – Volg trouw de gekozen beleggingsstrategie

Aan de basis van succesvolle beleggingen ligt een altijd goed gekozen beleggingsstrategie, juist ook als de tijden minder gunstig zijn. Het uitgangspunt bij beleggen is veelal het rendement op de lange termijn. In een beleggingsplan leg je duur en het gewenste risico van je beleggingen vast. Het advies luidt om vast te houden aan de uitgezette koers voor de lange termijn, aangezien het handelen op korte termijn flinke risico’s met zich mee kan brengen.

De gang van zaken vandaag de dag op de beurzen is een zinvolle test voor jouw persoonlijke stressniveau. Het is het moment bij uitstek om je gekozen risicoprofiel en bijbehorende beursstrategie te evalueren. Wat is jouw reactie als koersdalingen zich daadwerkelijk voordoen? Durf je het niet goed aan om af te wachten op het verdere verloop ervan? Aan de hand van jouw ervaringen in spannende tijden kun je besluiten je beleggingsprofiel te wijzigen en het risico te beperken.

Tip 4 – Ga voor beleggingen op de lange termijn

Op korte termijn heb je geregeld te maken met schommelingen (dalend) en verliezen, die zich vervolgens in de periode daarna herstellen. Dit kan plaatsvinden binnen een aantal weken, maar het is ook goed mogelijk dat het vele maanden duurt, voordat de koersen weer omhoog gaan. Een voorbeeld hiervan is de beurscrisis van 2008. Een beleggingstermijn van tien à vijftien jaar is het meest ideaal. De kans dat jouw beleggingen gaan renderen is dan een stuk groter, want er is ruimschoots de tijd om eventuele verliezen te compenseren. Als je dichterbij jouw gestelde doel komt, is het verstandig de risico’s van jouw beleggingsportefeuille in te dammen.

Tip 5 – Kies voor een brede spreiding van jouw beleggingen

Het zodanig inrichten van jouw beleggingsportefeuille dat je volledig op zeker speelt, is een illusie. Beleggen komt vooral neer op een goed spreiding. Hiermee verdeel je niet alleen de risico’s van de gekozen beleggingscategorieën en financiële producten, maar ook van de regio’s en sectoren. Kom je tot de conclusie dat je je teveel hebt gericht op één onderdeel? Dan is het verstandig om je portefeuille verder aan te passen en een bredere spreiding door te voeren, bijvoorbeeld ook met behulp van diverse aanbieders van beleggingsproducten en met een verscheidenheid aan beleggingsvormen. Let er wel op dat je niet meteen gaat verkopen met een lage koers. Het is beter om jouw beleggingen uit te breiden, als je tenminste over extra cash beschikt. Hiermee bereik je dat de gemiddelde aankoopkoers lager uitvalt.