Beleggen in een Waterstof ETF – TIPS & TRICKS
waterstof-etf

  • compareallbrokersDemian Linskens
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
Beleggen in een waterstof ETF

Beleggingen in waterstof-ETF’s

Met beleggen in een waterstof-ETF speel je in op de globale trend van duurzame investeringen. Het is een gegeven dat wereldwijd regeringen proberen in de toekomst CO2-vrij te handelen. Dit is nodig om het probleem van de opwarming van de aarde tegen te gaan. De inzet van schone energiebronnen zoals waterstof wordt gezien als deel van de oplossing. Met een waterstof-ETF kan je ook op de beurs inspelen op deze trend. In deze blog lees je meer over de waterstof-ETF, ook wel hydrogen-ETF genoemd.

Een ETF: wat is dat nu precies?

Een fonds dat een index, een obligatie of een grondstof volgt of een samenstelling van producten, wordt ook wel een ETF genoemd. Een ETF maakt het mogelijk om de waarde van de onderliggende producten nauwgezet te volgen. Als je meer wilt weten over dit soort financiële producten, is het handig om ons artikel over ETF’s te lezen.

ETF’s kopen bij Admirals

Admirals biedt verschillende mogelijkheden voor het beleggen in ETF’s, waaronder waterstof-ETF’s. Je kan direct ETF’s kopen tegen lage tarieven. Open gratis een rekening bij Admirals!

text-cta-image
text-cta-image

Waterstof als energiebron

Waterstof wordt verkregen uit watermoleculen en dit wordt gezien als een duurzame energiewinning. Het is een krachtige energiebron vanwege de hoge mate van energiedichtheid. Het wordt zelfs gebruikt om vliegtuigen, bussen of grote schepen aan te drijven, terwijl andere duurzame bronnen voor energie hierin tekortschieten. Het is dan ook niet voor niets dat het wordt aangedragen als het groene alternatief voor fossiele brandstoffen.

Waterstofgas in vrije vorm is op aarde bijna niet voorhanden en wordt daarom afgeleid uit andere stoffen zoals water en aardgas. Om op een CO2-neutrale manier energie te kunnen winnen uit waterstof, is het nodig om waterstof ook duurzaam te produceren. Voordeel van waterstof is dat het een goede energiedrager is. Hierdoor kan er opslag plaatsvinden van de uit waterstof gewonnen energie. Zo zou een overschot aan zonne-energie kunnen worden opgeslagen in waterstof om vervolgens in de winter te worden verbruikt.

ETF in waterstof

Waarom beleggen in een waterstof ETF?

De trend om te beleggen in duurzame initiatieven krijgt onder meer gestalte in de vorm van beleggingen in waterstof. Al over een redelijk lange periode wordt waterstof beschouwd als een verantwoord alternatief voor de klassieke, fossiele brandstoffen. In het begin van deze eeuw praatte de destijds regerende Amerikaanse president Clinton over ‘de brandstof van de toekomst’. Het idee indertijd was dat de volgende generatie in auto’s op waterstof zouden rijden.

We kunnen nu constateren dat het gedachtegoed van die tijd niet helemaal reëel was. Feit is wel dat de met de tijd afgenomen interesse voor dergelijke ideeën nu weer opnieuw wordt aangewakkerd. Aanleiding is de grote aandacht voor klimaatverandering. Waterstof geldt nu als één van de grote, groene energiedragers voor de komende tijd. Het is daarentegen wel zo dat toepassingen met waterstof nog niet op grote schaal worden aangeboden. Ook gezien de praktische kant zal deze toepassing niet zonder slag of stoot worden gerealiseerd. Denk aan zaken zoals veiligheid en distributie.

Spreding met een waterstof ETF

Om op een meer veiligere manier te beleggen in waterstof, zijn ETF’s een geschikt middel. Dit segment in de energiesector is nog volop in ontwikkeling en dus aan verandering onderhevig. De markt is onderverdeeld in een aantal ondernemingen. Het is niet zonder risico om in de diverse bedrijven afzonderlijk te beleggen, aangezien de waterstofmarkt nog altijd in hoog tempo veranderingen doormaakt. Voordeel van ETF’s hierbij is dat risico’s worden gespreid en dat beleggers voordeel halen uit de totale groei van de waterstofmarkt.

Come to my page!

Hoe zit het met de risico’s van een waterstof-ETF ofwel hydrogen-ETF?

We hebben net gelezen dat de energiemarkt van waterstof nog steeds snel verandert. Obstakels op het gebied van techniek en infrastructuur moeten hierbij in overweging worden genomen. Het is dan ook niet met grote zekerheid te zeggen dat de verwachte groei ook zal komen.

In het kort komt het erop neer dat in een vroegtijdig stadium doen van investeringen in waterstof een slimme manier van beleggen kan zijn. Het is goed om dan voor een belegging met risicospreiding te kiezen, zoals het geval is met ETF’s. Je moet je er wel bewust van zijn dat er altijd risico aanwezig blijft. De mogelijkheid bestaat nog altijd dat waterstof als duurzame energiebron het niet gaat worden. In dat geval is het risico van deze vorm van beleggen behoorlijk groot. Zo is er een scenario denkbaar waarin overheden hun investeringen in waterstof zullen stopzetten, waardoor deze industrie geen schijn van kans meer heeft. Daarnaast is het de vraag of deze economie zich leent voor een lucratief verdienmodel.

Waterstof-ETF: Een hype

Om nog een risico te noemen: de industrie staat nog in de kinderschoenen en is een hype. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat waterstof anno 2050 een aanzienlijk rol gaat spelen. De potentie die nu aan waterstof wordt toegekend, zie je in enige mate al terug in de aandelenkoers.

Over het algemeen ligt een hype hieraan ten grondslag. Je merkt dan dat de aandelen in prijs omhoogschieten, terwijl deze aandelen in de komende decennia zeker niet aan hun toegekende waarde kunnen voldoen. Er wordt nu al een hoogtepunt bereikt en het zal nog een aantal jaren duren, voordat een waterstof-ETF opnieuw boven dit punt kan uitstijgen. Met dit scenario komt het erop neer dat je dus jarenlang geen of weinig winst zal maken. Een goede remedie om dit op te vangen is om planmatig, bijvoorbeeld iedere maand, een gering bedrag te beleggen in waterstof-ETF’s en op grotere schaal te investeren bij forse koersdalingen.

ETF’s kopen bij Admirals

Admirals biedt verschillende mogelijkheden voor het beleggen in ETF’s, waaronder waterstof-ETF’s. Je kan direct ETF’s kopen tegen lage tarieven. Open gratis een rekening bij Admirals!

text-cta-image
text-cta-image

De beste waterstof-ETF’s om te kiezen

Bestaat er bij jou een bijzondere interesse in waterstof of denk je dat waterstof-ETF’s een goede keuze is voor jouw beleggingsportefeuille? Door in ETF’s te beleggen kun je zeker op een efficiënte manier je aandelenportefeuille beter onderverdelen.

Het is goed om te weten dat er verschillen bestaan tussen waterstof-ETF’s in prijs, risico, fondsgrootte en onderliggende waarde. Er zijn waterstof-ETF’s die verschillende indexen of bedrijven volgen. Sommige van deze ETF’s keren dividend uit en andere ETF’s weer niet.

Onderstaand staan twee gerenommeerde en in 2021 op grote schaal verhandelde waterstof-ETF’s:

  • L&G HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF USD ACC
  • VANECK VECTORS HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF USD A.

Beleggen in ETF’s

Wil je graag gaan beleggen in ETF’s? DEGIRO is een geschikte broker voor het beleggen in ETF’s, door de kernselectie zijn veel ETF’s gratis aan te schaffen. Ook kent de broker een grote selectie aan ETF’s.

Come to my page!