compareallbrokers.com

Bespaar veel geldVergelijken loont direct

compareallbrokers.com

Bespaar tijdAlle info op één plek

compareallbrokers.com

Alle actuele dataGrootste vergelijker van NL

compareallbrokers.com

100% OnafhankelijkBroker onafhankelijk

Futures: wat zijn het?

  • compareallbrokersDemian Linskens
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
Wat zijn futures precies?

Wat zijn futures nu precies?

Een termijncontract om een bepaald product op een vast afgesproken tijd te leveren tegen een vastgelegde prijs wordt ook wel een future genoemd. De term future, Engels voor toekomst, verwijst meteen naar het toekomstige moment waarop de transactie plaats zal vinden. Financieel gezien zijn futures derivaten, omdat men niet de daadwerkelijke beschikking heeft over bepaalde hoeveelheden van het onderliggende product, maar wel daarmee handelt. Een derivaat is namelijk een financieel product, waarvan de prijs wordt bepaald door het product waarvan het is afgeleid. Voorbeelden daarvan zijn grondstoffen of andere financiële instrumenten zoals een index. Op de financiële markt worden er onder meer futures op staatsobligaties of aandelenindexen verhandeld, waaronder de S&P 500 of de AEX maar ook op goud, een tastbaar product.

Futures traden bij DEGIRO

Start met het beleggen in futures bij DEGIRO. Open een account en ontdek de mogelijkheden van zelf beleggen!

text-cta-image
text-cta-image

Hoe gaat het in zijn werk met futures?

Aangezien futures termijncontracten zijn, hebben ze betrekking op de aankoop (long) of verkoop (short) van de onderliggende waarde. Het zijn contracten die verplichtingen voor beide partijen inhouden, dus voor zowel de koper als de verkoper. De contractgrootte is een vast onderdeel van een future en in iedere future is daarom als onderliggende waarde een vaste hoeveelheid van het onderliggende product opgenomen, evenals een bepaalde termijn. Lees ons artikel voor tips bij het beginnen in beleggen in futures

Future contract verplichting

Hoe vindt de betaling plaats?

De verrekening van een future gebeurt aan het einde van de vastgelegde termijn door contante betaling of fysieke levering. Dit laatste houdt in dat de producten in natura ter beschikking komen van de koper. Vaak is dit niet aan de orde, omdat het regelmatig voorkomt dat een future, voor afloop van het contract, al opnieuw is verkocht.

Reden om te beleggen in futures is het boeken van winst door te speculeren met de prijsverschillen van de onderliggende waardeproducten. Dit verklaart de voorkeur voor contante afrekening boven fysieke vereffening. Wanneer het onderliggende product een aandeel is, ontvangt de koper een som geld bij een koersstijging. Een belangrijk aspect van een future is dat er geen geld aan te pas komt bij aan- en verkoop en dat er slechts bij levering betaling van de vastgelegde prijs geschiedt. Een broker verlangt wel dat er onderpand is om aan de aangegane verplichtingen te kunnen voldoen, ook wel aangeduid met de term margin. Lees meer redenen om te beleggen in futures.

Bij index futures vindt er altijd een contante afrekening plaats, zo ook bij AEX futures. Er wordt gerekend met factor 200. Dit betekent dat een future contract 200 x het verschil in waarde bij sluiting oplevert. Hier even een voorbeeld: bij de aankoop van een FTI (= een AEX future) op 600 en een opgeleverde waarde diezelfde dag van 605 ontvang je 200 x 5 = €1000,-. Als de future een dag later op 603 eindigt, moet het verschil van 2 x €200,- = €400,- worden vergoed.

Futures en hedgen

Futures zijn financiële derivaten die door veel beleggers worden gebruikt om risico’s te neutraliseren. Zo kun je de onzekere factor die de uiteindelijke prijs van een bepaald aandeel met zich meebrengt, elimineren. Hiervoor kunnen zowel short of long hedges worden gebruikt. De keuze voor een short hedge is voor de hand liggend als een belegger ervan uitgaat dat de prijs van een eerder gekocht aandeel omlaag gaat, voordat de future komt te vervallen.

Bedrijven maken gebruik van futures om een bepaald product, bijvoorbeeld olie, op een toekomstig moment te kunnen aankopen tegen de afgesproken prijs. Dit doen ze wanneer er gevreesd wordt dat de olieprijs omhoog gaat. Middels een future wordt dan vooraf de gewenste prijs voor een vaste periode vastgelegd.

De handelstijden

Van doorslaggevende betekenis voor futures zijn de handelstijden. Dit heeft te maken met de liquiditeit van de future. Deze is het grootst tijdens de reguliere handelstijden. Het tijdsverschil maakt het bijvoorbeeld lastig om vanuit Nederland te handelen met de Nikkei 225 future. 

De handel in futures vindt evenwel ook daarbuiten plaats. Het kan daarom handig zijn om buiten deze tijden door middel van een future de waarde van onderliggende producten vast te stellen. Een AEX future is daar een goed voorbeeld van. De verwachte openingsprijs van de AEX-index wordt weergegeven in de prijs van deze future en komt tot stand voor opening van de AEX-beurs en dus buiten de handelstijd.

Handelstijden van futures

Futures en het beleggingsrisico

Beleggingen in derivaten zoals futures kunnen lucratief zijn, maar ook behoorlijke risico’s inhouden. Als gevolg van de toegepaste hefboom kan het rendement hoog zijn. Daartegenover staat dat er ook veel verlies kan worden geleden met een veelvoud van de inleg. Bij het afsluiten van een future vindt er geen betaling plaats, maar wordt er wel een verplichting aangegaan.

Een future is een complex financieel product. Het is mogelijk grote bedragen kwijt te raken zonder dat er ooit geld fysiek is ingelegd. Dit is de reden dat brokers om onderpand vragen. Als verliezen erg oplopen kan het voorkomen dat het verleende onderpand niet toereikend is. Als uit de risicoanalyse bij een broker blijkt dat er onvoldoende onderpand is, kan er een bijstorting of een risicoverlaging worden verlangd. Als hieraan niet tijdig wordt voldaan of als het risico te groot blijft, kan een broker zonder tussenkomst direct een interventie doen om zo te voorkomen dat je niet aan jou verplichtingen kan voldoen. Het is daarom verstandig om geld te reserveren om de eventuele betalingen te kunnen doen. Lees hoe je risico’s bij futures kan verminderen.

Beleggen in futures bij een broker

Wil je graag gaan beleggen in futures, dan heb je een account nodig bij een broker. Bekijk alle brokers die futures aanbieden en begin met het vergelijken. Zo begin je vandaag nog met het beleggen in futures!