Yield bij beleggen - DIT MOET JE WETEN!

Yield bij beleggen – DIT MOET JE WETEN!

  • compareallbrokersDaan Litjens
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
Yield percentage beleggen

Wat is een yield?

De term yield wordt gegeven aan de inkomsten die gegenereerd en gerealiseerd zijn uit een investering. Het gaat hierbij om een bepaalde periode. De yield wordt uitgedrukt in de vorm van een percentage, waarbij het geïnvesteerde bedrag, de huidige marktwaarde en de nominale waarde van het effect worden meegenomen. Door een bepaald effect voor langere tijd aan te houden wordt er een rente of dividend uitgekeerd. De opbrengsten kunnen daarbij geclassificeerd worden als bekend of verwacht. Dit is afhankelijk van de waarde (vast vs. fluctuerend) van het effect.

Beleggen met het uitgebreide platform van DEGIRO

Maak gebruik van verschillende typen orders en andere hulpmiddelen via het platform van DEGIRO. Open een account en probeer het zelf uit.

text-cta-image
text-cta-image

Formule voor de opbrengst

Als belegger investeer je een bepaald bedrag in een effect. De yield is de maatstaf voor de cashflow die hiermee teweeg komt. Bij beleggen wordt dit vaak berekend op jaarbasis. Er zijn echter ook varianten, waarbij het om kwartaal- of maandopbrengsten gaat. Daarbij moet je het niet verwarren met het totaalrendement. Dit is weer een uitgebreide variant, waarbij gekeken wordt naar wat je in totaal met jouw investering verdiend hebt. Je kunt daarom het beste de volgende formule gebruiken:

Yield = netto gerealiseerd rendement / hoofdsom

Bij aandeleninvesteringen kunnen de winsten en de yield in twee vormen komen. Zo kun je in eerste instantie te maken krijgen met een prijsstijging. Als belegger koop je dan jouw aandeel voor bijvoorbeeld 150 euro en verkoop je het een jaar later voor 170 euro. De tweede vorm is het dividend dat uitgekeerd wordt. Dit kan bijvoorbeeld 5 euro per aandeel zijn. De yield is dan de waardestijging en de betaalde dividenden, gedeeld door de oorspronkelijke prijs. Op basis van bovenstaand voorbeeld ziet het er als volgt uit:

(20 + 5) / 150 = 0,16, ofwel 16 procent

Wat zegt de yield?

De yield geeft de opbrengstwaarde aan. Als je een hogere waarde krijgt als belegger, geeft dit aan dat je in staat bent om grotere bedragen binnen te halen. Het zal daarom als indicator genoemd worden bij een lager risico en een hoger inkomen. Daarbij moet je wel de betrokken berekeningen eraan toevoegen. Het kan zijn dat er een dalende marktwaarde is. In dit geval daalt de noemer waarde in de formule en stijgt de opbrengstwaarde. Dit gebeurt zelfs als de waarde van het effect zelf daalt.

Je moet niet alleen de dividendbetalingen bekijken als je aandelen in jouw bezit hebt. De opbrengsten zijn ook belangrijk. Er is altijd een wisselwerking tussen de hoogte van de yield en de koersen. Zodra jouw yield steeds meer stijgt, kan het erop duiden dat de koers daalt. Ook kunnen de dividenden te hoog zijn die uitgekeerd worden. De inkomsten van het bedrijf hebben weer invloed op de hoogte van het dividend. Een hoger inkomen kan weer een aandelenkoers laten stijgen. De aandelenkoersen en een hoger rendement samen kan op de lange termijn weer zorgen voor problemen met de cashflow.

Yield investeren

Welke soorten zijn er?

Er zijn verschillende soorten yields, die variëren op basis van de zekerheid van de investering. Ook de duur van de investering en het rendement zelf spelen een grote rol.

Yield op aandelen

Investeringen in aandelen kunnen twee soorten yields opleveren. Zo wordt het bijvoorbeeld berekend op basis van de aankoopprijs. In dit geval heb je te maken met de yield op kosten (on costs) of kostenrendement genoemd. Hiervoor wordt de volgende berekening gebruikt:

Kostenopbrengst = (prijsverhoging + betaalde dividenden) / aankoopprijs

Als je volgens eerdere berekening een winst van 20 euro realiseert (170 – 150) door de prijsstijging en ook 5 euro verdient met het uitbetaalde dividend, krijg je een yield op kosten van 0,16 of 16 procent. Dit is dus de kostenopbrengst van jouw gemaakte investering.

Het kan ook zijn dat de yield berekend wordt op basis van de huidige marktprijs. In dit geval geldt er een andere formule:

Huidige yield = (prijsverhoging + betaald dividend) / huidige prijs

Hiervoor heb je met hetzelfde voorbeeld 20 + 5 / 170 = 0,147 of 14,7 procent. Je ziet hiermee dat de huidige yield daalt doordat de aandelenkoers van het bedrijf stijgt. Dit komt door de omgekeerde relatie tussen de koers en de yield.

Yield op obligaties

De yield op obligaties is een andere variant. Hierbij kun je gaan kijken naar de obligaties die jaarlijkse rente betalen. Dit is ook wel de nominale yield en kan op de volgende manier berekend worden:

Nominale yield = jaarlijkse rente / nominale waarde

Stel je hebt een staatsobligatie met een nominale waarde van 1500 euro. Deze vervalt binnen een jaar en geeft jou een jaarlijkse rente van 10 procent. Het rendement zal dan berekend worden als 150 / 1500 = 0,10 of 10 procent.

Je kunt ook een obligatie hebben met een variabele rente. Deze betaalt jou zolang de looptijd van obligaties duurt een variabele rente en verandert dus regelmatig. In dit geval heb je steeds weer een andere rentevoet en andere voorwaarden. Als je in het bezit bent van 10-jarige staatsobligaties + 2 procent, dan heb je bijvoorbeeld een toepasselijke rente van 3 procent als jouw rendement van 1 procent verandert naar 4 procent. Na enkele maanden neemt het toe tot 2 procent.

Ook de rente bij geïndexeerde obligaties kennen dit verschijnsel. De rentebetalingen zijn hierbij aangepast voor een index. De inflatie-index van de consumentenprijsindex (CPI) verandert als de waarde van de index gaat fluctueren.

Yield tot einde looptijd

Dit is een speciale maatstaf die het totale verwachte yield op een obligatie per jaar tot de vervaldatum bekijkt. Het verschilt hiermee van de nominale yield. Deze verandert immers met ieder voorbijgaand jaar. De yield tot einde looptijd is de gemiddelde yield per jaar dat verwacht wordt. De waarde blijft hierbij naar verwachting constant. De gehele aanhoudingsperiode zal hierbij dus hetzelfde rendement aangehouden worden.

Yield tot het slechtst

Deze yield wordt ook wel yield to worst genoemd. Het is een maatstaf waarbij de laagste potentiële yield aangehouden wordt die bij een obligatie behaald gaat worden. Het worst-case scenario wordt hierdoor dus meegenomen, waardoor je ook weet waar je in het slechtste geval aan toe kunt zijn. Hierbij spelen factoren als vooruitbetalen, afnemen van fondsen en terugbelverzoeken een rol. Je kunt hiermee kijken welke risico’s je loopt als je een investering maakt. Deze maatstaf zal echter er ook voor kunnen zorgen dat er aan bepaalde inkomenseisen wordt voldaan als het slechtste scenario start.

Yield op beleggingsproducten

Yield to call

De Yield to call is een maatstaf voor de yield die gekoppeld is aan opvraagbare obligaties. Dit is een speciale categorie die kan worden afgelost voordat de vervaldatum genaderd is. Het verwijst naar de yield op het moment van deze zogenoemde ‘calldatum’. De waarde wordt bepaald aan de hand van rentebetalingen, de duur en de marktprijs. Dit zal immers het rentebedrag bepalen. De gemeentelijke obligaties hebben van een fiscaal equivalent rendement. Deze worden gebruikt om niet-belastbare uitgaven te financieren. Het gaat hierbij om de yield voor belastingen. Dit moet hetzelfde zijn als de yield op de belastingvrije gemeentelijke obligaties.

Er zijn verschillende regelgevers die een standaard maatstaf hanteren voor de berekeningen. Denk hierbij onder andere aan de Securities and Exchange Commission (SEC). Hiermee moet een eerlijke vergelijking van obligatiefondsen gerealiseerd worden. De opbrengsten kennen een berekening waarbij rekening gehouden wordt met de vereiste vergoedingen van de fondsen. De yield van beleggingsfondsen geeft het netto-inkomensrendement weer en wordt tot stand gebracht door de jaarlijkse inkomensuitkering te delen door de waarde van de aandelen. Deze inkomsten omvatten dividend en rente in het betreffende jaar. De waarderingen van de beleggingsfondsen veranderen echter iedere dag door de intrinsieke waarde. Dit gaat dus wel verschillen opleveren.

De yield van een zakelijke onderneming kan ook berekend worden naast de investeringen. De berekening gaat hierbij ook op basis van hoeveel rendement op het geïnvesteerde vermogen door het bedrijf gegenereerd wordt.

Wat is een yield precies?

De yield meet het gerealiseerde rendement over een bepaalde periode dat op een effect gerealiseerd wordt. Het is van toepassing op verschillende aandelen en obligaties en wordt weergegeven als een percentage. Er zijn verschillende factoren die een grote rol spelen, zoals dividenden en prijsbewegingen. Het vertegenwoordigt de cashflow die je als belegger terugkrijgt en zal vaak op jaarbasis berekend worden.

Beleggen met het uitgebreide platform van DEGIRO

Maak gebruik van verschillende typen orders en andere hulpmiddelen via het platform van DEGIRO. Open een account en probeer het zelf uit.

text-cta-image
text-cta-image

Hoe komt de berekening tot stand?

Voor een berekening van de yield wordt het netto gerealiseerde rendement gedeeld door de hoofdsom van het effect. Er zijn hiervoor verschillende manieren voor de berekening, waarbij het afhankelijk is van het type activa en rendement. Aandelen hebben als berekening de prijsstijging plus de dividenden, gedeeld door de aankoopprijs. Bij obligaties kan een berekening gemaakt worden met de yield op kosten of de huidige yield. De yield op kosten staat hiervoor als percentage van de oorspronkelijke prijs, terwijl bij de huidige yield gekeken wordt naar de huidige prijs.

Wat is een voorbeeld van het rendement?

Bij het berekenen van het risico ga je uit van een yield to worst. Dit is wat je als belegger bij een worst-case scenario krijgt. De laagst mogelijke opbrengst wordt hiermee berekend. Zo kun je ontdekken wat de vroegste opvraagbare datum is waarop de hoofdsom terugbetaald moet zijn en de rentebetalingen stopgezet worden. De yield wordt hierbij voor een korte periode bekeken en zal anders uitvallen dan op de vervaldag.

Yield beleggen: enkele tips

Bij het berekenen van de yield moet je goed opletten. Dit rendement is namelijk vaak bruto, waarna er nog belastingen en kosten worden gerekend. Een netto yield berekenen is dan een goede optie om een beter beeld te krijgen.

Yield wordt vaak verward met het totaalrendement of het rendement van een belegging. Echter wordt er hierbij geen rekening gehouden met eventuele koersstijgingen, waardoor het van elkaar verschilt.

Ben jij door dit artikel geïnteresseerd geraakt in beleggen en ook bereid hiermee te beginnen? Probeer het beleggen dan uit via een demo account of begin direct te handelen door te starten met brokers vergelijken en het inlezen van de verschillende kanten van de beleggingswereld.