compareallbrokers.com

Bespaar veel geldVergelijken loont direct

compareallbrokers.com

Bespaar tijdAlle info op één plek

compareallbrokers.com

Alle actuele dataGrootste vergelijker van NL

compareallbrokers.com

100% OnafhankelijkBroker onafhankelijk

Correlatie bij beleggen: de toepassing – TIPS & TRICKS

  • compareallbrokersDemian Linskens
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
Correlaties beleggingen

Correlatie bij beleggen

In een tak van de wiskunde, de statistiek, is correlatie een vaststaand gegeven. Deze term wordt ook op de beleggingsmarkt vaak gebruikt. Wat is de inhoudelijke betekenis van correlatie bij beleggen? In deze blog lees je er alles over.

Beleggen bij DEGIRO

DEGIRO biedt een aantal analysemogelijkheden om grafieken te analyseren. Open vandaag nog een account bij DEGIRO!

text-cta-image
text-cta-image

Correlatie: wat is dat?

Correlatie houdt het verband in tussen twee variabelen. Bij beleggingen gaat het doorgaans over de relatie tussen obligaties en aandelen. Er wordt dan onderzocht wat de gevolgen van een koersverandering van de aandelen zijn voor de obligatiekoersen. Om de onderlinge relatie van de variabelen weer te geven, wordt gebruik gemaakt van het correlatie-coëfficiënt, een waarde tussen de 1,0 en -1,0. Het is mogelijk om van negatieve of positieve correlatie te spreken en het ontbreken daarvan.

Een positieve correlatie betekent dat wanneer de aandelenkoersen omhoog gaan, de koersen van obligaties ook een stijgende lijn laten zien. Een correlatie met een waarde van +0,5 duidt aan dat, wanneer de koersen van aandelen 2% hoger worden, de obligatiekoersen met 1% stijgen, dat is de helft keer zoveel.

Een negatieve correlatie houdt in dat de koersen van obligaties dalen, wanneer er sprake is van een koersstijging van aandelen. Een correlatie van -1,0 geeft aan dat, wanneer de koersen van aandelen met 2% hoger worden, er een evenredige koersdaling van obligaties waar te nemen is van 2%.

In geval dat er geen correlatie is, houdt dit in dat er een relatie ontbreekt tussen de koersbewegingen van aandelen en obligaties. Als de aandelenkoersen dan omhoog gaan, heeft dat geen uitwerking op de obligatiekoersen. Een zogenaamde negatieve correlatie wordt met de nulwaarde aangeduid.

Correlatie bij beleggen

De standaarddeviatie kan bij beleggingen worden berekend door de correlatie binnen de portefeuille vast te stellen. De standaarddeviatie is de norm voor de fluctuatiegevoeligheid, de zogeheten volatiliteit, en voor de hoogte van het beleggingsrisico.

Het is mogelijk het risico binnen een beleggingsportefeuille omlaag te brengen door het spreiden van je beleggingen om zo een gunstige correlatie tot stand te brengen. Dit is het geval wanneer de waarde van de correlatie zich naar -1,0 begeeft. Als de correlatie -1,0 bedraagt, kan het verlies van het ene beleggingsproduct met een ander beleggingsproduct volledig worden gecompenseerd. Het is niet erg realistisch om te denken dat hiermee ieder risico valt uit sluiten. Het is echter wel een feit dat correlatie een belangrijke plaats inneemt bij de eigentijdse inzichten voor het inrichten van een beleggingsportefeuille en de basis vormt van de moderne portefeuilletheorie.

Correlatie en beleggen: beleggingsmarkten

In de beleggingswereld is het de normale gang van zaken om correlaties te ontdekken tussen de valuta’s en grondstoffen die het meest worden verhandeld.

Er valt een duidelijke correlatie te bespeuren tussen de Canadese dollar en de olieprijs. Dit omdat Canada een grote exporteur van olie is. De Japanse yen daarentegen kent een negatieve correlatie met de olieprijs, omdat het voor de olie afhankelijk is van importen. Zo heeft de Australische dollar een aanzienlijke correlatie met de goudprijs. De Nieuw-Zeelandse dollar op zijn beurt is gecorreleerd aan futures die betrekking hebben op de landbouw, zoals futures op rundvee of maïs.

Voorbeelden correlaties tussen markten

Hieronder zullen we enkele bekende correlaties tussen diverse beleggingsmarkten noemen.

  • De correlatie tussen olie en aandelen van luchtvaartmaatschappijen.Hogere brandstofkosten voor de luchtvaartmaatschappijen worden veroorzaakt door een stijging van de olieprijzen. Olieprijzen hebben een directe invloed op de prijs van kerosine en diesel. Hiermee stijgen de totale kosten die een vliegtuigmaatschappij moet maken. Dit wordt vervolgens in rekening gebracht bij de consument door de prijzen voor een vliegticket te verhogen. Deze tendens heeft de grootste impact op de Amerikaanse luchtvaartondernemingen. In tegenstelling tot vliegtuigmaatschappijen in Europa en Azië zijn deze maatschappijen niet verzekerd tegen een stijging van de olieprijzen.
  • De correlatie tussen olie en aandelen van Delta Airlines.
  • De correlatie tussen goud en diverse aandelenmarkten.
    Er is nog steeds een discussie gaande over de precieze relatie tussen de goudprijs en aandelenkoersen. De heersende opvatting is dat deze twee beleggingsmarkten over het algemeen een negatieve correlatie hebben: wanneer aandelen in waarde stijgen, zakt de waarde van goud. Dit is omgekeerd ook het geval. Vaak kan men hiervan uitgaan, omdat goud als een veilige belegging wordt gezien. Als er door beleggers besloten wordt om defensief te beleggen, wordt er de voorkeur aan gegeven om eerder in goud te beleggen dan in aandelen met hoog risico.
  • De correlatie tussen goud en S&P 500.
Correlatie bij beleggen

Waarom is correlatie zo belangrijk voor beleggers?

In de beleggingswereld worden er grondig gekeken naar de correlatie tussen de diverse beleggingsmarkten om al te grote schommelingen van een beleggingsportefeuille te voorkomen.
Vermogensbeheer is immers gericht op de juiste combinatie van beleggingen met een hogere of lagere of zelfs negatieve correlatie om de volatiliteit te beperken. Door te kiezen voor beleggingen met een lage correlatie, verminder je de kans op fluctuaties in je portefeuille. In de praktijk betekent dit dat een belegger de mogelijkheid heeft om te investeren in beleggingen met een hoger risico, als er de bereidheid is akkoord te gaan met een beperkte volatiliteit. Vervolgens kan je aan de slag gaan om agressief te gaan beleggen.

Deze handelswijze, waarbij beleggingen van hoog tot laag en tot zelfs negatief worden gecombineerd, wordt ook wel portefeuille-optimalisatie genoemd. Op deze manier kunnen de mogelijke fluctuaties van een beleggingsportefeuille meer acceptabel worden gemaakt.

Beleggingsstrategieën gebaseerd op correlatie

Naast het onderkennen van de invloed die positieve en negatieve correlaties hebben op de aandelenmarkten, is het voor beleggers cruciaal om op het meest gunstige moment bepaalde transacties aan te gaan. Er kan altijd een moment komen dat de correlatie wordt verbroken en als een belegger de verandering niet snel in de gaten heeft, kunnen zulke momenten wel degelijk voor onaangename verrassingen zorgen.

Het laten meewegen van correlatie vormt een belangrijke stap bij de technische analyse door beleggers die erop uit zijn om meer diversiteit in hun beleggingsportefeuille aan te brengen. Wanneer er een grote onzekerheid heerst op de aandelenmarkten, is het een veel toegepaste strategie om een aandelenportefeuille opnieuw uit te balanceren, simpelweg door een aantal beleggingen met een positieve correlatie te schrappen en meer beleggingen met een negatieve correlatie aan te gaan.

De volgende situatie wordt dan gecreëerd: door de fluctuaties in de marktprijzen, die elkaar compenseren, neemt het risico voor de belegger af en daarmee ook het rendement. Op het moment dat de markt in evenwicht komt, kan de belegger een begin maken met het sluiten van de negatief gecorreleerde posities.

Een beleggingsstrategie die is gericht op financiële producten met een negatieve correlatie, zal in zijn portefeuille een aandeel en een put optie op hetzelfde aandeel hebben. Hoe meer de aandelenprijs gaat dalen, hoe hoger de waarde van een putoptie wordt.

Risicobeheer bij beleggingsstrategieën op basis van correlatie

Om de negatieve effecten van verlies te beperken, is een effectief risicobeheer en het bewust aangaan van bepaalde beleggingen van groot belang. Door te profiteren van de moderne portefeuilletheorie en te beleggen in markten met een positieve correlatie, is het mogelijk om het algehele risico van uw totale beleggingsportefeuille omlaag te brengen en om zelfs de winst van uw totale beleggingen te vergroten.

Deze beleggingsstrategie zal het gemakkelijker worden om fluctuaties in je portefeuille te beperken en kleine winstschommelingen te overbruggen, want bepaalde markten zullen nu eenmaal een sterke correlatie blijven kennen. Je moet altijd steeds nagaan hoe de relatie in de praktijk uitvalt en erop bedacht zijn dat de winst kan afnemen, als de marktprijzen meer uit elkaar lopen en de correlatie gaat verzwakken. Als die situatie zich voordoet, is het zaak te stoppen met deze belegging en een andere strategie te kiezen om adequaat te reageren op de veranderingen in de beleggingsmarkt.

Beginnen op de beurs

Wil je gaan beginnen op de beurs? Dan kan je via een broker zelf je transacties uitvoeren. Bekijk het volledige aanbod aan brokers en kies een broker.