compareallbrokers.com

Bespaar veel geldVergelijken loont direct

compareallbrokers.com

Bespaar tijdAlle info op één plek

compareallbrokers.com

Alle actuele dataGrootste vergelijker van NL

compareallbrokers.com

100% OnafhankelijkBroker onafhankelijk

Break-even analyse en beleggen

  • compareallbrokersDemian Linskens
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
Break even analyse bij beleggen

Break-even Analyse

Bij een break-even analyse wordt er gekeken naar de veiligheidsmarge van een goed (aandeel). Er wordt gekeken naar de winst en de kosten die ermee geassocieerd worden om te zien hoeveel de winst moet zijn om verlies te voorkomen. Er wordt zo berekend wat voor prijs een product moet hebben, of hoeveel er verkocht moet worden, om de totale kosten die door het bedrijf wordt gemaakt te dekken. Dit geeft de verkoper een beter inzicht in de verkoopmogelijkheden. De break-even analyse is ook erg bruikbaar voor een belegger.

Beleggen op een sociaal platform met eToro!

Bij eToro kan je beleggingen van andere professionele beleggers volgen en kopiëren. Volg beleggingen van anderen op het sociale platform van eToro!

text-cta-image
text-cta-image

Hoe werkt een break-even analyse?

Een break-even analyse wordt veelal intern door een bedrijf gebruikt om te bepalen wat het productieniveau en het gewenste verkoopdoel moeten zijn. Een break-even analyse bevat de berekening van het break-even-point (BEP), ook wel evenwichtsprijs genoemd. Deze wordt berekend door de totale kosten van een produceren te delen door de prijs per individuele eenheid van een product. De vaste kosten in deze berekening zijn de kosten die hetzelfde blijven voor het bedrijf, ongeacht van de hoeveel eenheden van het product ze uiteindelijk verkopen.

Een break-even analyse onderzoekt hoe de vaste kosten van productie in verhouding staan met de winst die gewonnen wordt door elk extra eenheid die verkocht wordt. In het algemeen is het zo dat lagere productiekosten ook een lagere BEP betekent voor een bedrijf. Als de vaste kosten lager zijn dan de winst die de verkoop van een eenheid zou opbrengen, speelt een bedrijf al quitte als ze een product verkopen. Tenzij er natuurlijk nog variabele kosten bij komen kijken die meer zijn dan de meerwaarde van de winst van het product.

Andere toepassing: gebruik break-even bij beleggen

In het algemeen is een break-even analyse alleen voor intern gebruik in een bedrijf, maar het kan zijn dat beleggers er ook interesse in tonen. Zo kunnen ze de break-even analyse gebruiken om te bepalen bij welke prijs ze zelf quitte zullen spelen op een investering, of verhandeling van aandelen. De berekening in een break-even analyse kan behulpzaam zijn bij het maken van een investeringsstrategie voor het kopen van bijvoorbeeld aandelenopties.

In onderstaande afbeelding is een voorbeeld weergegeven van hoe een break-even analyse kan worden toegepast bij de aankoop van een call optie. Bij een optie heb je namelijk een vaste prijs bij aankoop: de strike price. Stijgt de prijs van het aandeel waar je een optie op hebt genomen kan je ervoor kiezen je optie uit te oefenen. Het uitoefenen van een optie is echter pas interessant wanneer je strike price (kosten voor het aanschaffen) zijn gedekt.

Break-even analyse bij opties

Contributiemarge

Conceptueel is een break-even analyse bezig met de contributiemarge van een product. Dit is het verschil tussen de verkoopprijs van een product en de variabele kosten van het product.

Bijvoorbeeld: Stel je verkoopt een product voor € 250 per eenheid. De vaste kosten van het product bedraagt €40 per eenheid en de variabele kosten zijn €80 per product.  De contributiemarge van dat product is dan € 130. Dit wordt berekend door de totale kosten van de verkoopprijs af te halen. De berekening is dus: € 250 – (€ 40 + € 80). Dit bedrag, € 130, is de winst die gebruikt wordt om de resterende vaste kosten de dekken. Deze worden niet meegerekend in de berekening van de contributiemarge.

Dit kan ook gedaan worden bij het handelen in aandelen. Zo heb je transactiekosten (variabel) bij het aankopen en wellicht vaste kosten zoals servicekosten.

Berekeningen voor een break-even analyse

Er zijn twee berekeningen die gebruikt kunnen worden voor een break-even analyse. De eerste is een waar we de totale vaste kosten delen door de contributiemarge per eenheid. Als je een product hebt waar de totale vaste kosten € 30.000 zijn en de contributiemarge € 50 is, dan is het BEP € 30.000 gedeeld door € 50, dus 600. Kortom, wanneer er 600 eenheden verkocht zijn, zijn de totale vaste kosten gedekt voor het product. De netto winst of verlies van het bedrijf is in dit geval € 0.

Een alternatieve berekening van het BEP is een waar we de totale vaste kosten delen door de contributiemarge ratio. De contributiemarge ratio wordt berekend door de contributiemarge te delen door de verkoopprijs van het product. Een voorbeeld van die berekening:

Een product wordt verkocht voor € 200, met een contributiemarge van € 80 per eenheid. Om de contributiemarge ratio te berekenen delen we € 80 door € 200. Dit komt uit op een contributiemarge ratio van 40%. Als de totale vaste kosten in dit geval € 40.000 zijn, is de BEP € 100.000. Dit is berekend door € 40.000 te delen door 40%.

Begin met je eigen beleggingsstrategie

Wil je graag zelf het heft in handen nemen en je eigen beleggingen uitvoeren? Dan kan je met een account bij een online broker zelf transacties uitvoeren. Met behulp van analyses zoals de break-even analyse kan je beleggingsstrategieën opstellen.

Vind een broker en start met je beleggingsstrategie.