Verschillen Aandelen en Obligaties – DIT MOET JE WETEN!
verschil-aandeel-obligatie

  • compareallbrokersXander Clephas
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
  • compareallbrokers
compareallbrokers

Aandelen en obligaties

Tegen beleggers wordt altijd gezegd om hun portfolio te diversifiëren tussen aandelen en obligaties, maar wat is precies het verschil tussen deze twee beleggingen? Hier bespreken we de fundamentele verschillen tussen aandelen en obligaties.

Aandelen zijn deelnemingen; obligaties zijn schuld

Aandelen en obligaties zijn twee verschillende manieren voor een entiteit om geld in te zamelen voor bedrijfsvoering. Wanneer een bedrijf aandelen uitgeeft, verkopen ze een gedeelte van zichzelf voor cash. Wanneer het obligaties uitgeeft, neemt het een schuld met de afspraak rente te betalen voor het gebruik van het geld. 

Aandelen zijn simpelweg kleine gedeeltes van een bedrijf. Het werkt als volgt: een bedrijf is na zijn start-up fase succesvol geworden. De eigenaren willen nu uitbreiden, maar zijn hier niet toe in staat door middel van enkel de inkomsten uit hun activiteiten. Voor verdere financiering kunnen ze dus naar de financiële markten gaan. 

Beleggen in aandelen doe je bij Nextmarkets

Nextmarkets biedt meer dan 8.000 aandelen & ETF’s tegen zeer lage kosten. Open een account, ontdek de voordelen en begin met beleggen!

text-cta-image
text-cta-image

Een manier om dit te doen, is door het bedrijf in stukjes te splitsen en een deel van deze stukjes te verkopen op de markt in een proces genaamd de beursgang. Een persoon die een aandeel koopt, koopt eigenlijk dus een stukje van het bedrijf, wat hem of haar gedeeltelijk eigenaar maakt (Al is het voor een zeer klein gedeelte). Voor het bedrijf worden aandelen daarom als eigen vermogen gezien.

Obligaties zijn daarentegen vreemd vermogen. Een overheid, bedrijf of andere entiteit die cash nodig heeft leent geld via de publieke markt en betaalt vervolgens rente aan deze investeerders. Iedere obligatie heeft een bepaalde nominale waarde (bv €1000) en betaalt een coupon (de rentebetalingen) aan de investeerders. Bij een 4% coupon ontvangt de investeerder jaarlijks €40 over de obligatie van €1000 totdat de looptijd (maturity) van de obligatie is bereikt. Op de maturity datum, ontvangt de investeerder zijn volledige betaling terug, behalve in het weinig voorkomende geval waarin de uitgever van de obligatie niet meer aan de betalingsplicht kan voldoen.

Het verschil voor beleggers

Gezien het feit dat aandelen gedeeltelijk bezit over een bedrijf zijn — dus ook over de winsten en verliezen van dat bedrijf — kan de waarden van een belegging groeien wanneer een bedrijf goed presteert. Aan de andere kant kan de waarde ook dalen wanneer het bedrijf het minder goed doet, of in het slechtste geval, volledig verdwijnen in het geval van een faillissement.

Nextmarkets Banner

Obligaties hebben niet dezelfde potentie op hoog rendement als aandelen, maar worden geprefereerd door beleggers die inkomsten als prioriteit hebben. Bovendien zijn obligaties minder risicovol dan aandelen. Hoewel de prijzen van obligaties kunnen schommelen — in sommige gevallen vrij hevig vanwege markten met hogere risico’s — betaalt het gros van de obligaties het volledige bedrag terug wanneer de looptijd is verstreken en is de kans op verlies een stuk kleiner dan bij aandelen.

Wat is geschikt voor jou?

Veel mensen beleggen in zowel aandelen als obligaties voor diversifieer doeleinden. Wat de juiste mix van aandelen en obligaties in je portfolio is, is afhankelijk van je tijdshorizon, risicotolerantie en beleggingsdoelen.

Nextmarkets Banner